chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bijdrage tot beleid
  ICT en e-governmentdiensten
  Gemeenschappelijke ICT- en e-governmentomgevingen
  Adviesverlening

  Bijdrage tot het beleid

  e-IB* levert vanuit haar expertise een bijdrage tot het beleid m.b.t. het gemeenschappelijk ICT- en e-governmentdienstverleningsaanbod, de gemeenschappelijke ICT- en e-government-omgevingen, en de ICT- en e-governmentsamenwerking binnen de Vlaamse overheid en met haar partners.
  *Sinds 1 augustus 2014 zijn het Agentschap voor Facilitair Management en de entiteit e-government en ICT-Beheer officieel gefuseerd tot Het Facilitair Bedrijf.

  Dit omvat o.a. het ondersteunen van het beleid op vlak van contractuele, juridische, financiële en technologische aspecten, en het meewerken aan het opstellen van geconsolideerde ICT- en e-governmentbeleidslijnen op basis van de bedrijfsobjectieven van de beleidsdomeinen, met inbegrip van strategische ICT-standaarden, ICT-veiligheidsbeleidslijnen en ICT -architectuurconcepten en -richtlijnen.

  ICT- en e-governmentdiensten

  e-IB biedt een ruime waaier aan ICT- en e-governmentdiensten op het niveau van de Vlaamse overheid. e-IB voorziet door middel van (raam)contracten in een uitgebreid, kwalitatief hoogstaand en flexibel dienstverleningsaanbod afgestemd op de noden van haar klanten – met continue aandacht voor innovatie.

  Het aanbod omvat naast IT en e-government in enge zin ook ondermeer vaste en mobiele telefonie. Bij het uittekenen en bijsturen van dit dienstverleningsaanbod focust de entiteit op integratie- en schaalvoordelen op het niveau van de Vlaamse overheid.

  Naast het basisaanbod zijn ook specifieke maatoplossingen mogelijk.

  Alle entiteiten van de Vlaamse overheid kunnen geheel of gedeeltelijk van dit aanbod afnemen. Alhoewel momenteel de klanten enkel entiteiten van de Vlaamse overheid zijn, kunnen de uiteindelijke gebruikers van de ontwikkelde en/of beschikbaar gehouden systemen of bedrijfstoepassingen ook buiten de Vlaamse overheid liggen: bijvoorbeeld burgers voor internet- en webtoepassingen, bedrijven, scholen, lokale besturen, … .

  Gemeenschappelijke ICT- en e-government-omgevingen

  e-IB investeert in gemeenschappelijke ICT- en e-governmentomgevingen op het niveau van de Vlaamse overheid met het oog op schaalvoordelen en betere integratie binnen de Vlaamse overheid en extern met haar partners.

  Gemeenschappelijke ICT- en e-government-omgevingen zijn hard- en softwarevoorzieningen die een duidelijke meerwaarde leveren wanneer aangeboden op het niveau van de Vlaamse overheid: hierbij zijn schaalvoordelen en betere integratie de voornaamste objectieven.

  De integratieobjectieven mikken op een verhoogde uniformiteit van de dienstverlening aan burgers en rechtspersonen, een vereenvoudigd beheer van overkoepelende platformen en dragen bij tot een meer toegankelijke en vraaggestuurde overheidsdienstverlening in Vlaanderen.
  Hiervoor wordt ook samengewerkt met andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid en met andere overheden: Europees, federaal, provinciaal en lokaal. (voorbeelden: authenticatiediensten bij gebruik van elektronische dienstverlening, MAGDA-platform, Vlaamse Integratieprojecten, opzetten/ontsluiten en eventueel beheren van Vlaamse authentieke bronnen,..).

  Adviesverlening

  e-IB verleent advies op basis van interne opgebouwde expertise:

  Deze activiteiten omvatten o.a. het verlenen van advies (proactief, reactief) op basis van de interne opgebouwde expertise, het signaleren van synergieopportuniteiten, het opvolgen van klantenrelaties en het verlenen van bijstand in de relatie klanten / gemeenschappelijke ICT-dienstverleners.