chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Takenpakket Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten

  Adviseren en coördineren bij de opmaak van de Vlaamse overheidsopdrachtenregelgeving

  Het forum adviseert en coördineert bij de opmaak van Vlaamse overheidsopdrachtenregelgeving. Hierbij gaat het onder meer om verordenende omzendbrieven en toepassingsvoorschriften ter uitvoering van de federale regelgeving.

  Voorstellen formuleren voor de federale overheidsopdrachtenregelgeving

  Het forum zal voorstellen formuleren aan de federale overheid over de opmaak en aanpassing van de overheidsopdrachtenregelgeving of regelgeving die verband houdt met overheidsopdrachten, zoals onder meer de regelgeving betreffende de erkenning van aannemers.

  Voorstellen formuleren voor de Europese overheidsopdrachtenregelgeving

  Het forum kan ook voorstellen formuleren voor de Europese overheidsopdrachtenregelgeving. Wanneer de Europese Commissie de lidstaten raadpleegt over bepaalde onderwerpen, is er een rol weggelegd voor het forum om mee te werken aan een gecoördineerd antwoord. Het forum kan ook een rol spelen in het anticiperen op wijzigingen op Europees niveau, zowel op het vlak van regelgeving als naar aanleiding van Europese rechtspraak.

  Eigen initiatief voor overheidsopdrachten

  Het doel van het forum is voornamelijk gericht op de uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen de verschillende bestuursniveaus. Daartoe kan het forum standaarden uitwerken zoals standaardbestekken of –clausules die gedragen zijn door de verschillende bestuursniveaus en de betrokken beroepssectoren. Het kan hierbij ook applicaties ontwikkelen of implementeren die de processen betreffende overheidsopdrachten faciliteren.

  Versterken van het Vlaams standpunt in de federale Commissie Overheidsopdrachten

  Ten slotte wordt gestreefd naar een afstemming tussen de verschillende Vlaamse partners over bepaalde strategische standpunten, die daarna worden besproken in de Federale Commissie Overheidsopdrachten.