chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Tegemoetkoming medische kosten

  Heb jij of je gezin medische uitgaven gedaan? Een doktersbezoek, raadpleging bij een specialist, een hoorapparaat, nieuwe bril, … Dan kun je als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid een deel van je medische kosten terugbetaald krijgen op basis van je situatie. Daarnaast is er ook (bijkomende) medische bijstand mogelijk door de vzw Sociale Dienst.

  Voor wie?

  • Je bent aangesloten bij de vzw Sociale Dienst.
  • Je hebt medische kosten gemaakt voor jezelf, je kinderen of de partner waarmee je samenwoont op hetzelfde domicilieadres (gehuwd, wettelijk of feitelijk samenwonend).
  • Je bent in dienst op uiterlijk 31 december van het jaar waarin je medische kosten hebt gemaakt.
  • Je gezamenlijk belastbaar inkomen overschrijdt een bepaalde grens niet (zie 'Berekening en uitbetaling').
  Voor wie kun je geen of slechts een deel van de medische kosten indienen?
  • Kinderen die niet fiscaal ten laste zijn van jou of je partner of die minder dan 50% van de tijd bij je inwonen: hiervoor kun je geen medische kosten indienen.
  • Kinderen die door jezelf of je partner in co-ouderschap worden opgevoed en minstens 50% van de tijd bij je inwonen: hiervoor worden de medische kosten slechts voor de helft meegeteld.

  Welke medische kosten?

  De tegemoetkoming voor medische kosten is enkel mogelijk voor:

  • medische facturen zonder tussenkomst van je ziekenfonds: optiekkosten (brillen en lenzen), hoorapparaten, contactlensimplantaties of laseroperaties aan de ogen, tandprothesen en tandimplantaten
  • medische kosten na tussenkomst van je ziekenfonds: alles wat je zelf moet betalen na tussenkomst van je ziekenfonds of van je aanvullende verzekering in het kader van de maximumfactuur.

  Goed om te weten: alle andere medische kosten zoals aankopen bij de apotheek, ziekenhuisfacturen, labo-onderzoeken, psychotherapie, familiale hulp, medisch materiaal (rolstoel, ziekenhuisbed, rolator, ...), alternatieve geneeskunde, … kun je indienen via je maatschappelijk assistent. Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor (bijkomende) medische bijstand.

  Berekening en uitbetaling

  Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van de ingediende medische kosten, je gezinssituatie en je gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden. Hierdoor schommelt het bedrag dat je terugkrijgt jaarlijks tussen 0 en 70% van de ingediende kosten. Je moet wel altijd een minimum- en soms een maximumbedrag aan medische kosten hebben (zie onder). Het bedrag van deze tegemoetkoming wordt 1 week na je aanvraag uitbetaald.

  Goed om te weten: wegen je medische kosten ondanks deze tegemoetkoming nog zwaar door op je financiële situatie? Of kamp je met zware medische uitgaven ondanks een hoog inkomen? Dan kun je een bijkomende medische bijstand aanvragen bij je maatschappelijk assistent. Na een sociaal en financieel onderzoek zal deze nagaan of je in aanmerking komt voor medische bijstand.

  De remgeldtellers kunnen pas na afloop van het kalenderjaar via het e-loket ingediend worden. De gezinssituatie op 31 december bepaalt de berekening en het percentage. Facturen kunnen in de loop van het jaar ingediend worden. De gezinssituatie op factuurdatum is bepalend voor berekening en percentage.

  Welke minimumbedragen moet je steeds indienen en hoeveel bedraagt de tegemoetkoming per niveau van gezamenlijk belastbaar inkomen?

  Medische kosten 2018: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2016 - inkomsten 2015)

  minimumbedrag

  tegemoetkoming

  actief

  gepensioneerd

  actief

  gepensioneerd

  tot 18.620,31 euro

  50 euro

  75 euro

  70%

  50%

  18.620,32 tot 28.625,25 euro

  150 euro

  175 euro

  50%

  30%

  28.625,26 tot 38.630,22 euro

  200 euro

  225 euro

  30%

  15%

  38.630,23 tot 48.218,29 euro

  250 euro

  275 euro

  15%

  10%

  48.218,30 tot 57.806,35 euro*

  300 euro

  325 euro

  10%

  -

  meer dan 57.806,35 euro

  komt niet in aanmerking

  Medische kosten 2019: gezamenlijk belastbaar inkomen (aanslagjaar 2017 - inkomsten 2016)

  minimumbedrag

  tegemoetkoming

  actief

  gepensioneerd

  actief

  gepensioneerd

  tot 19.003,89 euro

  50 euro

  75 euro

  70%

  50%

  19.003,90 tot 29.214,93 euro

  150 euro

  175 euro

  50%

  30%

  29.214,94 tot 39.426,00 euro

  200 euro

  225 euro

  30%

  15%

  39.426,01 tot 49.211,59 euro

  250 euro

  275 euro

  15%

  10%

  49.211,60 tot 58.997,16 euro*

  300 euro

  -

  10%

  -


  Opgelet
  :

  • De vzw Sociale Dienst beslist jaarlijks, op basis van de budgettaire ruimte, of ze de inkomenscategorie gemarkeerd met een * uitbetaalt. Het is raadzaam dat je medische kosten toch indient. Je wordt ten laatste in het voorjaar van het volgende jaar op de hoogte gebracht van de beslissing.
  • Per kind ten laste ontvang je een fiscale aftrek van 1.750 euro op het gezamenlijk belastbaar inkomen. Deze aftrek wordt verhoogd met 1.750 euro extra per kind met een beperking.
  Welke maximumbedragen kun je indienen voor de medische facturen zonder tussenkomst van je ziekenfonds?

  soort kost

  maximumbedrag over 3 jaar

  brillen en lenzen

  1.000 euro (450 euro per bril)

  lazeroperatie aan ogen

  1.000 euro per oog

  hoorapparaten

  1.500 euro per oor

  tandprothesen en tandimplantaten

  1.500 euro

  Goed om te weten: de periode van 3 jaar start per kostencategorie vanaf het eerst ingediende factuur per gezinslid.

  Hoe aanvragen?

  Tegemoetkoming voor medische kosten aanvragen: procedure voor klanten van vzw Sociale Dienst.

  Opgelet: je kunt deze tegemoetkoming aanvragen tot 1 jaar na het einde van het kalenderjaar. Je kunt dus je medische uitgaven van 2018 indienen tot uiterlijk 31 december 2019 en je medische uitgaven van 2019 tot uiterlijk 31 december 2020.

  • 1

   Verzamel alle documenten voor je aanvraag

   Je hebt onderstaande documenten nodig voor je aanvraag:

   • aanslagbiljet(ten) van jou en eventueel van je partner voor het bepalen van je gezamenlijk belastbaar inkomen
   • ingevuld formulier ‘opvragen remgeldtellers ziekenfonds’ van je gezinsleden 
   • facturen voor optiekkosten (brillen en lenzen), hoorapparaten, contactlensimplantaties of laseroperaties aan de ogen, tandprothesen en tandimplantaten
   • afrekeningen van de facturen waarvoor er tussenkomst geweest is door je ziekenfonds, hospitalisatieverzekering of een andere verzekeringsinstantie

   Opgelet: je hoeft deze documenten niet door te sturen. Je bewaart de documenten tot 10 jaar na je aanvraag zodat je ze kunt voorleggen bij eventuele controle door de vzw Sociale Dienst (zie stap 3).

  • 2

   Vraag aan via het e-loket

   Je vraagt de tegemoetkoming jaarlijks aan via het e-loket van de vzw Sociale Dienst. Selecteer in het e-loket ‘medische kosten’ en vul alle velden in met behulp van je verzamelde documenten (zie stap 1). Hulp nodig? Lees meer op de webpagina van het e-loket of laat je helpen door een medewerker van de vzw Sociale Dienst.

   Heb je geen toegang tot het e-loket? Contacteer de vzw Sociale Dienst.

   Opgelet:

   • Is je gezinssituatie gewijzigd in de loop van het kalenderjaar? Dan geef je dit aan tijdens je aanvraag. Je gezinssituatie op het moment van de medische kosten of factuurdatum is bepalend voor de berekening van de tegemoetkoming.
   • Wil je de medische kosten van je partner indienen? Dan moet je ook het gezamenlijk belastbaar inkomen van je partner doorgeven tijdens je aanvraag.
   • Maakt je partner geen deel meer uit van je gezin en geraak je niet aan de inkomensgegevens en medische uitgaven van je ex-partner? Contacteer dan de vzw Sociale Dienst.
  • 3

   Controle door de vzw Sociale Dienst

   De vzw Sociale Dienst kan je aanvraag gedurende 10 jaar controleren en hiervoor de nodige documenten uit stap 1 opvragen en bijkomend een uittreksel uit het bevolkingsregister als bewijs van samenstelling van het gezin vragen.

   Als je deze bewijsstukken op het moment van de controle niet kunt voorleggen of als blijkt dat de aanvraag niet correct is ingediend, wordt de aanvraag herzien.

   Opgelet: de vzw Sociale Dienst kan je in geval van bedrog 3 jaar van alle hulp- en dienstverlening uitsluiten en de ten onrechte uitgekeerde bedragen terugvorderen.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Elke Christiaen
  vzw Sociale Dienst
  medischekosten@vlaanderen.be - 0492 25 86 37

  Carmen Hoffelinck
  vzw Sociale Dienst
  medischekosten@vlaanderen.be - 0492 15 20 04

  Kurt Vandeputte
  vzw Sociale Dienst
  medischekosten@vlaanderen.be - 0492 40 33 00


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).