chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toegangsbeheer

  Naar één veilige en efficiënte toegangspoort voor online (Vlaamse) overheidsapplicaties

  Introductie

  Dankzij het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid krijgen burgers, ambtenaren en bedrijven op een veilige en efficiënte manier toegang tot de digitale toepassingen en informatie van de (Vlaamse) overheid.

  U wilt uw digitale toepassing of informatie beschermen tegen onrechtmatig gebruik? U wilt weten wie uw informatie consulteert? U wilt gegevens delen met derden, zonder dat die vrij beschikbaar zijn? Dan hebt u nood aan een oplossing die de identiteit van uw gebruikers controleert. Het Toegangsbeheer controleert bovendien of iemand wel toegang mag krijgen tot uw toepassing of informatie en welke functionaliteiten voor de gebruiker beschikbaar mogen zijn.

  Het toegangsbeheer vermijdt het ontwikkelen en onderhouden van gelijkaardige functionaliteiten in afzonderlijke toepassingen of platformen.

  Als u daarnaast ook gebruik maakt van het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid dan kan het toegangsbeheer, naast de controle van de identiteit, ook bezoekers weigeren of hun toegang tot uw informatie en de mogelijkheden in uw toepassing beperken.

  Waarom toegangsbeheer Vlaamse overheid?

  Het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid is veilig

  Op het vlak van het ICT-veiligheidsbeleid

  Het platform voldoet zowel aan de gangbare vereisten met het oog op uw organisatie- en informatiebeheersing als de formele vereisten van de Vlaamse overheid. Als uw toepassing gekoppeld is met het gebruikersbeheer wordt elke gebruiker geauthenticeert vooraleer hij door kan. U kunt zelf bepalen welke toegangsregels moeten nageleefd worden. Het toegangsbeheer zal dan, naast de het controleren van de identiteit, ook nagaan of die gebruiker de nodige toelatingen heeft. Al deze informatie kan tenslotte doorgegeven worden aan uw toepassing om gecontroleerde toegang mogelijk te maken.

  Authenticatiemiddel in functie van veiligheidsvereisten

  U kunt zelf bepalen welk authenticatieniveau vereist is voor de toegang tot uw toepassing of informatie. Deze keuze wordt gemaakt in functie van het beveiligingsniveau dat vereist is.

  Voor gevoelige informatie waarvoor sterke authenticatie vereist is, wordt authenticatie met eID voorzien.

  Extra authenticatiemiddelen kunnen ingebouwd worden: bv. elektronische identiteitskaarten van andere EU-landen of alternatieve sterke authenticatie-middelen voor niet-Belgen. Aanmelden als burger, ambtenaar, medewerker, …

  Het toegangsbeheer is er op voorzien dat mensen niet altijd als burger of natuurlijk persoon gebruik maken van een Egov-toepassing. Ze doen dat ook als medewerker van een professionele organisatie of omdat zij ambtenaar zijn of omdat zij vrijwilliger zijn bij een vereniging, … . Voor een applicatie is het vaak ook noodzakelijk om te weten wat de “hoedanigheid” van iemand is. Daarom is het toegangsbeheer zo opgezet dat iemand, vooraleer in te loggen, kiest welke “hoedanigheid” op dat moment nodig is.

  Op het vlak van de wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet)

  Het toegangsbeheer zorgt er voor dat informatie in toepassingen enkel toegankelijk is voor wie daartoe de nodige rechten heeft gekregen. Op die manier staat het platform mee in voor de bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik.

  Alle informatie die zo ter beschikking wordt gesteld, voldoet daarbij aan de “need-to-know” voorwaarden.

  Het platform voor toegangssbeheer voldoet daarenboven aan alle bijkomende adviezen, aanbevelingen en machtigingen van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  Uitgebreide registratie- en rapporteringsmogelijkheden

  Het toegangsbeheer houdt voor u bij wie wanneer heeft aangemeld bij uw toepassing. Indien nodig kunt u deze gegevens, bijvoorbeeld voor auditredenen, steeds bekomen.

  Het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid is efficiënt

  Uniformiteit – 1 professioneel imago

  Het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid is nu reeds de online toegangspoort tot meer dan honderd applicaties. Door aan te sluiten op het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid maakt u het voor de gebruikers van uw applicatie heel makkelijk om aan te melden. De authenticatiemiddelen en –procedures zijn reeds gekend en gedragen zich voor alle toepassingen op uniforme wijze. Aanmelden met verschillende authenticatiemiddelen Het Toegangsbeheer biedt verschillende authenticatiemiddelen. Afhankelijk van het autenticatieniveau dat uw toepassing vereist, kunt u kiezen welke authenticatiemiddelen u wenst aan te bieden.

  Single-sign-on-principe

  Het principe van eenmalig aanloggen staat voorop. Iemand kiest een “hoedanigheid” (bijvoorbeeld als natuurlijk persoon dan wel namens een onderneming), meldt zich aan met het toegangsbeheer en hoeft dat de bij een tweede of derde toepassing die iemand nodig heeft met dezelfde hoedanigheid niet meer te opnieuw te doen.

  Maximaal gebruik van bestaande platformen

  Het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid maakt gebruik van de Federale Authenticatie Service (FAS) van Fedict ook bekend als “Mijn Digitale Sleutels”. FAS biedt een aantal sterke authenticatiemogelijkheden. Het gaat dan over het inloggen met eID en pincode of met het federaal token in combinatie met gebruikersnaam en wachtwoord.

  Het toegangsbeheer maakt ook gebruik van het “Mijn Digitale Sleutels” van CSAM. Elke burger beschikt over een dergelijk profiel en kan daar beheren welke informatie aan zijn eID is gekoppeld.

  Minimale kosten voor de afnemers

  De kostprijs van zowel een standaardintegratie van een applicatie met het toegangsbeheer, als het gebruik nadien, is democratisch. Afnemers betalen enkel de kosten om een integratie te realiseren of aan te passen. Alle investeringen en onderhoudskosten voor het platform worden integraal gedragen door Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid.

  Ultiem gebruiksgemak

  Het toegangsbeheer biedt hulp aan de gebruiker in de aanmeldpagina’s. Er wordt ook continu geëvalueerd met oog op het verbeteren van de werking Er wordt continu gezocht naar verbeterpunten om het platform zo intuïtief mogelijk te maken. Dit gebeurt samen met de klanten en de eindgebruikers.

  Centrale gebruikershelpdesk

  Iemand die toch nog vragen of problemen zou hebben, kan steeds terecht op het gratis nummer 1700. Medewerkers van een contactcenter capteren alle vragen over het toegangsbeheer, beantwoorden in eerste lijn wat kan en geven door naar een tweede lijn waar nodig. Contact opnemen kan telefonisch of per mail. Alle toepassingen die aanmelden met het Toegangsbeheer kunnen van deze ondersteuning genieten.

  In de kijker
  Toegangs- en gebruikersbeheer wint Europese award!

   

  Nog vragen?

  Contacteer Het Facilitair Bedrijf

   

  Hulp nodig bij het aanmelden?

  Contacteer de helpdesk:

  • Op het gratis nummer 1700
  • U kunt ook een mail sturen

   

  Aanmelden met Toegangsbeheer?

  Surf naar de toepassing die u wilt gebruiken. U komt vanzelf op de aanmeldpagina’s.

  Awards

  Nieuws

  Scope en doel

  Het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid staat ter beschikking van:

  • Aanbieders van e-gov applicaties
  • Iedereen die e-gov applicaties gebruikt of wenst te gebruiken

  U hebt een applicatie, wat doet het toegangsbeheer voor u? 

  Het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid laat u toe om zelf te bepalen hoe iemand toegang krijgt tot uw toepassing of informatie.

  Samen met u wordt nagegaan wat uw specifieke noden of wensen zijn. Er wordt gezocht naar een oplossing op maat. Mocht echter blijken dat bijkomende inspanningen nodig zijn, dan zal het Facilitair Bedrijf u daarin bijstaan. 

  De aangeboden authenticatiemiddelen zijn continu in ontwikkeling. Een nieuw authenticatiemiddel wordt steeds aangeboden aan alle toepassingen die gebruikmaken van het Toegangsbeheer (op voorwaarde dat middel voldoet aan het gevraagde authenticatieniveau). Een up to date overzicht van de aangeboden authenticatiemiddelen vindt u steeds online.

  Ook de mogelijkheden op het vlak van federatie-oplossingen zijn in volle groei. Vanaf 2016 kan het Toegangsbeheer bijvoorbeeld overweg met informatie uit het federale Beheer der Toegangsbeheerders.

  Het Toegangsbeheer omvat verschillende componenten:

  • Identity Provider services (IPS)
  • Reverse Proxy services (RP)
  • AD Domain en KDC services (AD en KDC)
  • LDAP services
  • PKI services
  • WS Security services

  Wat kan elk individu met het toegangsbeheer doen?

  De aanmeldprocedure is zo intuïtief mogelijk. Een gebruiker die wil aanmelden bij een toepassing met het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid wordt bijgestaan met hulp in de schermen en kan snel contact opnemen met het gratis nummer 1700.

  We investeren blijvend in een gemakkelijke oplossing voor het aanmelden bij online toepassingen met mogelijk gevoelige informatie. Zo is het single-sign-on-gegeven, eenmaal aanmelden volstaat voor verschillende toepassingen, is in volle ontwikkeling. De beveiliging van de informatie van de gebruiker wordt daarbij nooit uit het oog verloren.

  Doelgroep

  Wie kan “integreren” met het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid?

  Het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid maakt deel uit van het gemeenschappelijke ICT-dienstverleningsaanbod. Sinds 1 februari 2015 kunnen alle entiteiten van de Vlaamse overheid, de lokale en de provinciale besturen vrij afnemen van dit aanbod. Applicaties en informatie van deze entiteiten kunnen gekoppeld worden met het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid, met alle voordelen die daaraan verbonden zijn. De gebruikte dienstenleverancier en/of geografische locatie speelt geen rol om een applicatie te koppelen of te “integreren” met het toegangsbeheer.

  Wie kan het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid gebruiken?

  Iedere burger, ambtenaar, medewerker van een bedrijf kan aanmelden met het toegangsbeheer.

  De gebruiker kiest daarbij zelf welk authenticatiemiddel hij gebruikt.

  Technisch

  Hoe gekoppeld geraken aan het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid

  Wenst u de toegang tot uw toepassing of informatie te beheren met het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid, neem dan contact op met Het Facilitair Bedrijf via gebruikersbeheer@vlaanderen.be (link stuurt een e-mail). Samen starten we een integratietraject op.

  Het Facilitair Bedrijf onderzoekt samen met u wat de noden en wensen zijn; op welke manier(en) het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid daar kan aan voldoen en of er gesproken kan worden van een standaard of een niet-standaard integratie.

  De mogelijkheden van het toegangssbeheer van de Vlaamse overheid zijn ondertussen zeer uitgebreid. Bovendien streeft Het Facilitair Bedrijf er naar om in de mate van het mogelijke een antwoord te bieden op alle vragen van klanten, ook als dat wil zeggen dat nieuwe functionaliteiten ontwikkeld moeten worden. Daarbij wordt echter nooit uit het oog verloren dat het toegangsbeheer ten dienste staat van de eindgebruiker. Daarom wordt maximaal gestreefd naar gebruiksgemak en uniformiteit.

  Kostprijs

  De investering in een nieuwe koppeling of integratie met het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid wordt door de klant gedragen. De kostprijs wordt bepaald per specifiek koppelingsproject.

  Er worden daarna geen bijkomende financiële inspanningen gevraagd.

  Het gebruik door burgers, ambtenaren of bedrijven om aan te melden bij uw toepassing is uiteraard ook volledig gratis.

  Praktisch

  Om aan te melden bij een toepassing met het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid surft u rechtstreeks naar de URL van de toepassing die u wilt gebruiken.
  Voordat u bij de toepassing komt, zal het toegangsbeheer u een aanmeldpagina tonen. U moet de aanmeldprocedure doorlopen.
  Als u klaar bent met aanmelden, wordt u terug bij de toepassing gebracht waarmee u aan de slag wilt.

  Aanmelden

  Aanmelden in de nieuwe pagina’s van het toegangsbeheer wordt een pak makkelijker. Alle hulp die u nodig hebt, kunt u vinden in de pagina’s zelf als u rechts op knop “Hulp nodig” klikt.

  Nieuw toegangsbeheer

  1. Kies een aanmeldmiddel (digitale sleutel)
  2. U komt op de respectievelijke aanmeldpagina: volg de procedure
  3. Kies een “hoedanigheid”
  4. Kies, indien nodig, de organisatie of onderneming waarvoor u op dat moment wenst aan te melden
  5. Ga door naar de toepassing

  Opgelet: niet alle toepassingen waar u kunt aanmelden met het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Voor sommige toepassingen moet je specifieke gebruikersrechten hebben.

  Krijgt u een foutmelding bij het aanmelden, neem dan contact op met de helpdesk. Zij controleren voor u of er een algemeen probleem is, u de juiste rechten hebt, laten u weten hoe u de juiste rechten kunt bekomen,….

  Het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid maakt gebruik van een toepassing van de federale overheid om aan te melden met eID, federaal token, éénmalig SMS-wachtwoord.