chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toegankelijke bijeenkomsten of opleidingen

  Organiseer je bij de Vlaamse overheid een bijeenkomst of opleiding? Dan wil je ongetwijfeld dat iedereen dus ook mensen met een handicap, chronische ziekte of ouderen daar onbeperkt aan kunnen deelnemen.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de Vlaamse overheid ( toepassingsgebied Diversiteitsbeleid ).
  • Je organiseert een opleiding voor het personeel van de Vlaamse overheid of een bijeenkomst.

  Wat betekent toegankelijk voor iedereen?

  Als je slim organiseert, zorg je ervoor dat je inspanningen lonen voor iedereen. De dienst Diversiteitsbeleid helpt je graag op weg met enkele tips. Afhankelijk van de aard van de bijeenkomst zullen sommige tips relevanter zijn dan andere. Maar hoe meer van deze tips je toepast, hoe toegankelijker je bijeenkomst voor iedereen wordt.

  Communicatietips

  Communicatie over de toegankelijkheid

  Informeer op welke manier je bijeenkomst of opleiding wel of niet toegankelijk is. Zijn er specifieke toegankelijkheidsproblemen die onmogelijk (op korte termijn) kunnen opgelost worden? Wees daar eerlijk over. Beter vooraf gewaarschuwd dan ter plaatse ontgoocheld.

  Heldere taal

  Communiceer eenvoudig en duidelijk. Let op met vakjargon. Vermijd leenwoorden en dubbelzinning taalgebruik. Meer informatie op de overheid.vlaanderen.be/communicatie/heerlijk-helder.

  Wie?

  Let op correct taalgebruik. Spreek niet over ‘mindervaliden’, ‘invaliden’, ‘andersvaliden’, ‘gehandicapten’, maar over ‘personen met een handicap of chronische ziekte’.

  Contrast tussen tekst en achtergrond

  Zorg ervoor dat je teksten goed leesbaar zijn. Voor blinden en slechtzienden is een goed onderscheid tussen de tekst en de achtergrond belangrijk. Vermijd daarom bijvoorbeeld illustraties als achtergrond en zorg ervoor dat de kleuren van de tekst en een eventuele achtergrondkleur voldoende contrast hebben. Een handige tool om het contrast van je tekst te testen is de ‘Colour Contrast Checker’.

  Toegankelijke website en toegankelijk digitaal inschrijvingsformulier

  Inschrijven moet steeds op een toegankelijke, gebruiksvriendelijke mogelijk zijn.

  Je maakt best het inschrijvingsformulier via je eigen website. De componentenbibliotheek van het webuniversum biedt gratis een toegankelijk component om makkelijk een formulier te integreren op je website.

  Zorg ook dat mensen met een handicap of chronische ziekte hun noden kenbaar kunnen maken bij de inschrijving. Bijvoorbeeld: “Als je door een handicap of chronische ziekte behoefte hebt aan bepaalde voorzieningen, dan kan je hieronder je noden invullen.” Vermeld tot welke datum mensen deze dienstverlening kunnen reserveren.

  Meer informatie vind je op de website rond digitale toegankelijkheid binnen de Vlaamse overheid

   

  Digitale uitnodiging

  Voorzie een ook een uitnodiging in digitale vorm. Kies dan bij voorkeur voor een webpagina waarvan je de link verspreidt (in een nieuwsbrief, op een intranet…). Web is altijd toegankelijker dan pdf. Als je alsnog een pdf-bestand online wil zetten, zorg er dan voor dat het volledig toegankelijk is en voorzie steeds alle informatie via een webpagina.

  Vragen staat vrij

  Voorzie een contactpunt, zowel vooraf als tijdens de opleiding of bijeenkomst, waar mensen met een handicap, chronisch zieken of mensen met andere noden hun specifieke vragen kwijt kunnen. Vergeet niet een e-mailadres te vermelden, dat is bijvoorbeeld zeer belangrijk voor communicatie met doven of slechthorenden.

  Vlaamse gebarentaal

  Doven hebben baat bij een tolk Vlaamse Gebarentaal. Wil je die inzetten, neem dan tijdig contact op met CAB Vlaanderen. Voor doven en slechthorenden kan je ook een schrijftolk of boventiteling voorzien

  Ringleiding

  Mensen met een hoorapparaat hebben vaak baat bij een ringleiding.

  • Heb je een ringleiding? Vermeld dan duidelijk waar die zich bevindt of hoe mensen die kunnen gebruiken.
  • Heb je geen ringleiding? Je kan een ringleiding (voor meerdere gebruikers) of een FM microfoon en ontvanger (voor één gebruiker) lenen bij de dienst Diversiteitsbeleid. Neem contact op met de dienst Diversiteitsbeleid via diversiteitsbeleid@vlaanderen.be.
  Audiodescriptie

  Met assistentie zoals bijvoorbeeld audioscriptie of een audiobeschrijver bied je mensen met een visuele handicap vaak extra (of noodzakelijk) comfort en gebruiksgemak. Contacteer daarvoor Inter.

  Locatietips

  Vind de weg

  Zorg voor een duidelijke bewegwijzering in het gebouw. Voorzie een signalisatiebordje op de deur van het auditorium of lokaal. Zorg eventueel voor blinden en slechtzienden eventueel dat iemand hen oppikt aan het station of de dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer.

  Toegankelijke plaatsen

  Garandeer de zichtbaarheid voor personen met een (motorische) handicap door plaatsen (vrije ruimte) voor rolstoelgebruikers te voorzien. Bij een opleiding of bijeenkomst met veel deelnemers houd je een makkelijk bereikbare plaats vrij dicht bij het podium voor personen met een visuele handicap.

  Toegankelijk voor sprekers

  Is er een rolstoelgebruiker bij de lesgever/spreker keynote? Zorg voor een toegankelijk podium en een laag spreekgestoelte.

  Hoorbaar en zichtbaar

  Als er personen met een handicap hebben ingeschreven voor een vorming, maar ze geen specifieke wensen of noden kenbaar hebben gemaakt, neemt het vormingssecretariaat van AgO contact op met deze deelnemers om te bespreken of en hoe de opleiding aangepast kan worden aan hun noden.

  Persoonlijke assistenten

  Voorzie een naambadge en eventueel lunch voor de persoonlijke begeleider van een personeelslid met een handicap.

  De bijeenkomst vindt best plaats in een gebouw van de Vlaamse overheid omdat:

  • deze makkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.
  • op elk verdiep toegankelijke toiletten voor rolstoelgebruikers hebben.
  • een groot deel van deze gebouwen en lokalen toegankelijk zijn voor iedereen.

  Vindt de bijeenkomst toch ergens anders plaats? Let dan op het volgende.

  Tips bij externe spreker

  Werk je met een externe lesgever, spreker of keynote neem dan in je contract of aanbesteding op dat je een toegankelijk aanbod verwacht en bevraag bij de aanbieder hoe hij dit zal garanderen.

  • 1

   Maak je presentatie goed leesbaar

   Maak de slides voor de presentatie goed leesbaar en voldoende contrasterend. De letters moeten groot genoeg zijn: minimale puntgrootte 18.

  • 2

   Maak je presentatie toegankelijk

   Geef een toegankelijke presentatie: presenteer steeds alsof de visuele presentatie niet getoond wordt: beschrijf alle visuele informatie, zoals afbeeldingen en tabellen en leg alle informatie en tekst uit. Toon je een filmpje? Vat dan vooraf of nadien kort samen wat er te zien is.

  • 3

   Bezorg de presentatie vooraf

   Bezorg de deelnemers met een handicap of chronische ziekte vooraf de documentatie en de presentatie in elektronische vorm als ze erom vragen. Dat is nodig, zelfs als je die documenten niet uitdeelt tijdens de vergadering.

  • 4

   Beperk achtergrondgeluid

   Beperk achtergrondlawaai tot een minimum. Zorg er bij interactieve bijeenkomsten (vergaderingen, groepswerk etc.) voor dat mensen niet door elkaar praten.

  • 5

   Zoek alternatief voor fysieke onderdelen

   Voorzie een zo inclusief mogelijk alternatief voor eventueel fysiek inspannende onderdelen van een opleiding.

  Wat is Universal Design?

  We zijn maar zo beperkt als de beperkingen die onze omgeving ons oplegt. We willen allemaal op een gelijkwaardige en onafhankelijke manier aan het openbare leven kunnen deelnemen. Daarom is het belangrijk dat de omgeving en de gebouwen waarin we ons voortbewegen, ontworpen zijn volgens de principes van Universal Design.

  Lees meer op de webpagina van 'Inter' over Universal Design.

  Documenten

  Contact

  Meer informatie en ondersteuning

  Dienst Diversiteitsbeleid
  Havenlaan 88, bus 33
  1000 Brussel
  diversiteitsbeleid@vlaanderen.be

  Het Facilitair Bedrijf
  Het agentschap Facilitair Bedrijf neemt initiatieven om de toegankelijkheid van de Vlaamse overheidsgebouwen stelselmatig te verbeteren. Ze hanteren daarbij het principe van universal design. Dat houdt in dat ook rekening wordt gehouden met de specifieke noden van personeelsleden en bezoekers met een handicap. Concrete knelpunten aankaarten kan via Facilipunt van Het Facilitair Bedrijf.

  Inter
  Belgiëplein 1
  3510 Hasselt
  info@inter.vlaanderen
  011 26 50 30