chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toegankelijke informatie over het coronavirus: duidelijk Nederlands, andere talen, Vlaamse Gebarentaal, audio, video en posters

  Looptijd: 27 mrt 2020 tot 31 mei 2020

  De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. Daarom is er informatie over het virus, preventie en maatregelen van de overheid, beschikbaar in meerdere talen, in eenvoudig Nederlands en in Vlaamse Gebarentaal. De informatie wordt ondersteund door audio, video en posters.

  Je vindt de informatie op drie websites:

  De informatie op deze drie webpagina’s wordt nagekeken door het federale crisiscentrum. De vertalingen gebeurden door gecertificeerde vertalers. De websites worden regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer de federale regering nieuwe maatregelen aankondigt. De toegankelijke informatie updaten bij nieuwe maatregelen, duurt echter enkele dagen: check dus steeds de websites voor de laatste versie van de informatie. Wie een melding wil krijgen wanneer er nieuwe updates zijn, kan zich inschrijven op de nieuwsbrief integratie van het Agentschap Integratie en Inburgering.

  De toegankelijke informatie is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen heel wat partners: het federale crisiscentrum NCCN, Wablieft en de sociale tolk- en vertaaldiensten van het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen, IN-Gent, SetisWallon en SetisBruxelles.

  Aandachtspunten voor gebruikers: 

  • Er doen veel informele vertalingen de ronde. Als je die wil gebruiken: check steeds of de tekst gaat over de laatste geldende maatregelen. Maak ook duidelijk dat het om een informele vertaling gaat. De Vlaamse en de federale overheid zullen deze vertalingen niet checken of zelf verder verspreiden.
  • Als je zelf vertalingen verspreidt of overneemt op een website, verwijder dan elke keer de oude vertalingen. 

  Meer informatie vind je op www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info.

   

  Campagnemateriaal