chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelage voor nacht-, zaterdag- en zondagprestaties

  Het personeelslid dat op uitdrukkelijke vraag van de lijnmanager prestaties verricht ’s nachts, op zaterdag of op zondag, krijgt daarvoor een toelage per verricht uur. De lijnmanager kan beslissen om de zondagtoelage om te zetten in verlof (gelijk aan het aantal zondaguren).

  Nachtprestaties

  Dat zijn prestaties tussen 22 en 6 uur OF tussen 18 en 8 uur indien de prestaties werden beëindigd op of na 22 uur of begonnen zijn op of vóór 6 uur. (Voorbeeld: een personeelslid dat werkt van 5.30 uur tot 13 uur kan een toelage voor nachtprestaties aanvragen van 5.30 uur tot 8 uur.)

  Zaterdagprestaties

  Dat zijn prestaties op zaterdag tussen 0 en 24 uur.

  Zondagprestaties

  Dit zijn prestaties op een zondag of op een feestdag tussen 0u en 24u.
  Opgelet: een personeelslid van niveau A heeft geen recht op een toelage voor zondagprestaties.

  Bedragen

  soort prestatie toelage
  nachtprestaties drie euro per uur tegen 100%
  zaterdagprestaties één euro per uur tegen 100%
  zondagprestaties per uur: 1/1850 van het bruto jaarsalaris verhoogd met haard- of standplaatstoelage en/of toelage voor het uitoefenen van een hoger ambt

  Bovenstaande bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Om de actuele waarde te kennen moet u de bedragen vermenigvuldigen met de op dat moment geldende verhogingscoëfficiënt.

  naar boven

  Regelgeving

  VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 6 – toelagen voor prestaties buiten de normale arbeidstijdregeling

  Hulpmiddelen

  Modelformulier voor aanvraag van een toelage voor overuren, nachtwerk en weekendwerk