chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelage voor overuren

  Het personeelslid dat op uitdrukkelijke vraag van de lijnmanager overuren verricht, krijgt overloon of compenserende inhaalrust (gelijk aan het aantal overuren); de modaliteiten voor de recuperatie of de uitbetaling van de overuren zijn vastgelegd in het arbeidsreglement van elke entiteit; als de inhaalrust niet binnen de vier maanden na de overuren genomen is, wordt ambtshalve overloon betaald.

  Overuren zijn de prestaties bovenop de normale arbeidsduur die op het personeelslid van toepassing is; indien het personeelslid valt onder de standaard arbeidstijdregeling zijn dat prestaties boven 38 uur per week en/of 7.36 uur per dag.

  Bedrag

  • overloon per uur = 1/1850 van het bruto jaarsalaris verhoogd met haard- of standplaatstoelage en/of toelage voor het uitoefenen van een hoger ambt;
  • overuren tussen 22 en 7 uur worden betaald aan 150%.

   

  Regelgeving

  VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 6 – toelagen voor prestaties buiten de normale arbeidstijdregeling

  Hulpmiddelen

  Modelformulier voor aanvraag van een toelage voor overuren, nachtwerk en weekendwerk