chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Handleiding

  Omschrijving

  Beslissingsboom betaling 

  Als bijlage vind je de beslissingsboom voor de betaling van een overheidsopdracht.

  Deze beslissingsboom verduidelijkt in twee fasen waarmee je rekening dient te houden bij de betaling in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht.

  Bewaartermijnen 

  De tekst over de bewaartermijnen geeft een overzicht van de belangrijkste verjaringstermijnen, zonder de pretentie te hebben exhaustief te zijn.

  Gunningdraaiboek Het gunningdraaiboek maakt je wegwijs in de toch wel complexe regels voor het gunnen van een overheidsopdracht.
  Het gunningdraaiboek is opgemaakt als een stappenplan, dat je doorheen de volledige gunningsprocedure zal begeleiden en waarnaar je steeds kan teruggrijpen in de loop van je gunningsprocedure.
  Inhouse 

  De opdrachten van werken, leveringen of diensten tussen overheden of overheidsinstellingen zijn in principe evenzeer onderworpen aan de overheidsopdrachtenwetgeving. De zgn. 'inhouse'-overeenkomsten ontsnappen echter aan de toepassing van deze wetgeving. Het betreft doorgaans binnen eenzelfde overheidstructuur gesloten overeenkomsten tussen instanties met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid, in functie van hun respectieve taken en bevoegdheden. Het Inhouse-document geeft een overzicht van en commentaar bij de relevante (uittreksels van) arresten die het Hof van Justitie van de Europese Unie ter zake heeft uitgesproken.

  Initiatietekst De initiatietekst beschrijft de hoofdzaken van de regelgeving op eerder beknopte wijze en met slechts hier en daar een lichte commentaartoets. Hij wil dan ook niet méér zijn dan een wegwijzer in de doolhof van de overheidsopdrachten en zeker geen volledigheid betrachten. Deze initatitetekst spitst zich enkel toe op de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
  Nutsleidingen  Dit vademecum geeft je een overzicht van de regelgeving i.v.m. het verplaatsen van nutsleidingen.
  Onderzoek en ontwikkeling 

  Deze tekst geeft zowel het onderscheid tussen 'subsidies' en 'overheidsopdrachten' als het onderscheid tussen 'studieopdrachten' en 'o&o opdrachten' aan.

  Schadevergoedingshandleiding 

  Deze schadevergoedingshandleiding is een werkinstrument bij het onderzoek van eisen tot schadevergoeding, prijsherziening of contractherziening die de aannemer, leverancier of dienstverlener kan indienen in het kader van de uitvoering van overheidsopdrachten.

  Het gaat hier bijgevolg enkel over contractuele vergoedingen. Gelet op de grote verscheidenheid van gevallen die zich concreet voordoen, kan dit werkinstrument enkel algemene richtlijnen omvatten en moet je elk geval op zijn eigen karakteristieken onderzoeken.

  Toepassing overheidsopdrachten gesubsidieerde projecten  Het Agentschap Ondernemen geeft in dit document een heldere en uitgebreide toelichting over de toepassing van de overheidsopdrachtenregelgeving bij gesubsidieerde projecten.