chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Handleiding

  Omschrijving

  Bewaartermijnen

  De tekst over de bewaartermijnen geeft een overzicht van de belangrijkste verjaringstermijnen, zonder de pretentie te hebben exhaustief te zijn.

  Gunningdraaiboek 

  Het gunningdraaiboek maakt je wegwijs in de toch wel complexe regels voor het gunnen van een overheidsopdracht. Het gunningdraaiboek is opgemaakt als een stappenplan, dat je doorheen de volledige gunningsprocedure zal begeleiden en waarnaar je steeds kan teruggrijpen in de loop van je gunningsprocedure.

  Rechtsbescherming 

  Je leest in deze tekst een beknopte toelichting bij de wijzigingen in de nieuwe Wet Rechtsbescherming t.o.v. de vorige regeling.

  Toepassing overheidsopdrachten gesubsidieerde organisaties en verenigingen Deze leidraad licht de toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten toe voor gesubsidieerde organisaties en verenigingen en geeft een kort overzicht van de meest gebruikte gunningswijzen en een inleiding tot e-procurement.
  Eerste reparatie-KB Je leest in deze tekst een uitgebreide toelichting bij de belangrijkste wijzigingen die het reparatie-KB van 7 februari 2014 in het KB Plaatsing en het KB Uitvoering doorvoert.
  Eerste wetswijziging
  Tweede reparatie-KB Je leest in deze tekst een uitgebreide toelichting bij de belangrijkste wijzigingen van het reparatie-KB van 22 mei 2014 in KB uitvoering.
  Leidraad wijzigingen

  Gedurende de volledige looptijd van een overheidsopdracht kunnen wijzigingen noodzakelijk worden. Deze leidraad fungeert als hulpmiddel om te bepalen of er al dan niet sprake is van een wezenlijke wijziging en welke handelingen hierbij moeten worden getroffen. Als concrete instructie voor aanbestedende overheden draagt de leidraad wijzigingen de goedkeuring weg van de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en de betrokken beroepsfederaties. Deze leidraad werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten.

  Faillissementsleidraad Deze leidraad geeft aan hoe je als aanbestedende overheid dient om te gaan met een faillissement van een kandidaat/inschrijver of opdrachtnemer.