chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toelichting bij wijzigingen basiskader vanaf 30 juni 2017

  Elektronische facturatie

  De wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2019.

  Deze wet verplicht aanbesteders om de elektronische facturen die naar hen worden verstuurd te ontvangen en te verwerken. Op een nader te bepalen tijdstip kunnen de ondernemingen ook verplicht worden om elektronische facturen te versturen naar aanbesteders. Voor dat laatste is een afzonderlijke Koninklijk Besluit vereist.

  Raadpleeg deze wet in het Belgisch Staatsblad.

  KB Multi

  Het Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies (hierna: KB Multi) werd op 18 april 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

  Raadpleeg het KB Multi in het Belgisch Staatsblad.

  Dit KB Multi wijzigt een aantal bepalingen uit verschillende koninklijke besluiten en past een drempelbedrag uit de Wet Rechtsbescherming aan. Deze wijzigingen betreffen een aantal terminologische en inhoudelijke aanpassingen en verduidelijkingen. Met uitzondering van enkele specifieke bepalingen treedt het KB Multi in werking op 28 april 2018.

  Lees ook de toelichtende commentaar bij de wijzigingen .