chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toepassingsgebied ‘Integriteit’

  Het toepassingsgebied wordt vastgelegd in omzendbrief BZ 2011/6 van 6 juli 2011 houdende de deontologische code voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid.

  Het toepassingsgebied komt overeen met het toepassingsgebied 'Diensten van de Vlaamse overheid' (DVO), de provinciegouverneurs, de arrondissementscommissarissen en de gewestelijk ontvangers (al werden de gewestelijk ontvangers met ingang van 1 januari 2013 toegewezen aan het Agentschap Binnenlands Bestuur en bijgevolg aan de diensten van de Vlaamse overheid).

  Het toepassingsgebied bestaat dus uit de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid (met uitzondering van de leden van de Inspectie van het agentschap Onderwijsinspectie), de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (met uitzondering van De Lijn), de strategische adviesraden (met uitzondering van de SERV, de SALV en de MORA), de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, de provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen.

  Ter info: onderstaand rapport bevat enkel de entiteiten in het toepassingsgebied 'Integriteit' en moet idealiter aangevuld worden met de provinciegouverneurs en de arrondissementscommissarissen. De gewestelijk ontvangers worden niet langer als een aparte personeelsgroep beschouwd en zijn evenmin terug te vinden in onderstaand rapport.