Toepassingsgebied ‘personeelssysteem Vlimpers’

‘Vlimpers’ (Vlaams Interdepartementaal Modulair Personeelssysteem) is een personeelssysteem waar heel wat entiteiten van de Vlaamse overheid gebruik van maken. Kort samengevat is Vlimpers het personeelssysteem van de dertien Vlaamse ministeries, de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering, de strategische adviesraden (m.u.v. de SERV) en een aantal entiteiten met rechtspersoonlijkheid (Toerisme Vlaanderen, Vlaamse Regulator voor de Media, Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs, het eigen vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Ondersteunend Comité van het Agentschap voor Natuur en Bos).

De andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid beschikken over een eigen personeelssysteem.

Ter info: onderstaand rapport moet aangevuld worden met de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering; omwille van een technische reden zijn deze voorlopig nog niet opgenomen.

Entiteiten in het toepassingsgebied 'Vlimpers'   | |  tablet webversie voor tablets