chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toepassingsgebied ‘10 ministeries’ en 'ministerie van de Vlaamse Gemeenschap'

  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

  Dit toepassingsgebied ‘Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap’ omvat alle entiteiten van de 10 ministeries en de kabinetten van de Vlaamse ministers. Elk ministerie bestaat uit een departement en één of meerdere intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit toepassingsgebied verwijst naar alle entiteiten die onder de rechtspersoon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap  met ondernemingsnummer ‘0316.380.841’ ressorteren.

  10 ministeries

  Het toepassingsgebied van de ‘10 ministeries’ daarentegen verwijst naar het toepassingsgebied van het ‘ministerie van de Vlaamse Gemeenschap’ exclusief de Vlaamse kabinetten.

  Context

  In 2006 kreeg de Vlaamse overheid naar aanleiding van Beter Bestuurlijk Beleid een nieuwe organisatiestructuur. Voordien was er sprake van één Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) en een aantal Vlaamse openbare instellingen (VOI’s).

  Sinds de reorganisatie bestaat de Vlaamse overheid uit 10 homogene beleidsdomeinen: elk beleidsdomein heeft dezelfde interne structuur en bestaat telkens uit een ministerie, een aantal agentschappen met rechtspersoonlijkheid en een strategische adviesraad (= toepassingsgebied Beter Bestuurlijk Beleid).

  Vandaag is er dan ook niet langer sprake van één ministerie, maar zijn er in totaal 10 verschillende ministeries. Elk ministerie bestaat uit een departement en één of meerdere intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid.