Toepassingsgebied

Onder andere deze Vlaamse 'bestuursinstanties' moeten het Vlaams decreet op openbaarheid van bestuur toepassen:

  • Vlaams Parlement en de eraan verbonden instellingen
  • de Vlaamse Regering en haar kabinetten
  • de Vlaamse overheid (departementen en agentschappen)
  • provincies en gemeenten en de provinciale en gemeentelijke instellingen
  • intercommunales
  • OCMW's
  • polders en wateringen
  • kerkfabrieken en gelijkaardige instituten voor erkende godsdiensten

Federale instellingen vallen onder de federale wet op openbaarheid van bestuur.