chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toepassingsgebieden

  Toepassingsgebied ‘Diensten van de Vlaamse overheid’ (DVO)
  Onder het toepassingsgebied worden alle entiteiten begrepen die onder het Vlaams personeelsstatuut (VPS) van 13 januari 2006 vallen.

  Toepassingsgebied ‘Europees Stelsel van Rekeningen’ (ESR)
  De afbakening van de Vlaamse overheid volgens het ESR-toepassingsgebied is gebaseerd op juridische en financiële criteria, afkomstig van Eurostat. Jaarlijks stelt de Nationale Bank van België (NBB) een lijst van organisaties op die als deel van de Vlaamse overheid wordt beschouwd.

  Toepassingsgebied ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ (BBB)
  Sinds ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ - de grootschalige reorganisatie waarbij de Vlaamse overheid in 2006 een geheel nieuwe organisatiestructuur kreeg - bestaat de Vlaamse overheid uit dertien homogene beleidsdomeinen die samen het toepassingsgebied ‘BBB’ vormen.

  Toepassingsgebied ‘Sectorcomité XVIII’
  Het ‘Sectorcomité XVIII’ is de syndicale onderhandelingsstructuur voor – onder andere - de meeste entiteiten binnen de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid.

  Toepassingsgebied ‘Sectoraal akkoord’
  Alle entiteiten die vallen onder het sectoraal akkoord 2010-2012 dat werd afgesloten met de vakbonden van het overheidspersoneel.

  Toepassingsgebied ‘Diversiteitsbeleid’
  Het toepassingsgebied bevat alle entiteiten die vallen onder het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid. Deze entiteiten vormen het werkterrein van de Dienst Diversiteitsbeleid.

  Toepassingsgebied ‘Interne Audit van de Vlaamse Administratie’ (IAVA)
  Het toepassingsgebied wordt gevormd door alle entiteiten die vallen binnen het audituniversum van IAVA.