chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toegankelijke websites bij de Vlaamse overheid

  Aangezien de Vlaamse overheidswebsites informatie verstrekken en/of diensten aanbieden voor alle burgers, moeten die websites vlot toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook voor gebruikers met een visuele, auditieve of motorische handicap.

  Europese richtlijn

  Op 22 december 2016 is de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites van kracht gegaan. Deze stelt in het kort dat alle websites van de Vlaamse overheid toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Deze Europese richtlijn is de huidige leidraad rond webtoegankelijkheid.

  Kom hier meer te weten over de Europese richtlijn, wat webtoegankelijkheid inhoudt en wat dit betekent voor jou.

  Toegankelijke sites

  Benieuwd naar de toegankelijkheid van websites van de Vlaamse overheid in de periode 2005-2015? Het syntheserapport vind je hier .

  De AnySurfer-normen

  De Vlaamse Regering besliste op 11 juni 2004 dat alle websites van de Vlaamse overheid moeten beantwoorden aan de normen van AnySurfer, het Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Daarbij is de regel dat de volledige website toegankelijk moet zijn. Websites die daarvan afwijken, zijn moeten hun uitzonderingen expliciet vermelden in een toegankelijkheidsverklaring. Alle praktische informatie over toegankelijke websites vindt u op www.anysurfer.be.

  Wat met extern gebouwde websites? 

  Entiteiten die extern een website laten maken, nemen toegankelijkheid op als gunnings- of financieringscriterium in hun bestek, tenzij er grondige redenen zijn om dat niet te doen. Dat geldt ook voor websites die geheel of voor minstens de helft door de Vlaamse overheid gefinancierd worden. Als de toegankelijkheidsvereiste in de praktijk niet wordt waargemaakt, gelden de sancties waarin de overheidsopdracht voorziet.

  Bij aanbestedingen moet de toegankelijkheidsvereiste opgenomen worden in de technische specificaties:

  Om de toegankelijkheid te waarborgen, moet de website minimaal voldoen aan de AnySurfer-checklist of richtlijnen daarmee gelijkwaardig, zoals bijvoorbeeld de WCAG-normen.

  Bij een onderhandelingsprocedure kan de toegankelijkheid ook als gunningscriterium worden opgenomen, wat enige soepelheid toelaat. De clausule vermeldt namelijk dat de sites en diensten minimaal aan de AnySurfer-checklist moeten voldoen. Bij een aanbesteding is er geen afweging mogelijk, want dan geldt alleen de laagste prijs. Stel: er zijn twee inschrijvingen, waarbij de goedkoopste aan de checklist voldoet, maar de duurdere een AnySurfer-label kan krijgen. Dan moet sowieso de goedkoopste gekozen worden. Bij een onderhandelingsprocedure is afwegen mogelijk.

  Bij een offerteaanvraag kan toegankelijkheid ook als gunningscriterium vermeld worden. Hoe er afgewogen en beoordeeld wordt, moet niet in het bestek staan. Maar het is raadzaam om toch melding te maken van het feit dat de beoordeling gebeurt aan de hand van de AnySurfer-checklist.

  Dienstverlening

  De dienst Diversiteitsbeleid promoot toegankelijke websites. De dienst doet ook monitoring van toegankelijke websites bij de Vlaamse overheid.

  Contact: Ann-Sophie Baeken, ann-sophie.baeken@kb.vlaanderen.be, gsm 0496 56 53 28

  Cijfers

  Cijfers