chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Fase 4: Implementeren en opvolgen

  • 1

   Implementatieplan opmaken: processen – PEP - structuur, waarden&cultuur, projecten, verandermanagement, ...

   Na het formuleren van missie, visie en doelstellingen is het tijd voor de doorvertaling naar alle medewerkers en de implementatie in de organisatie. Missie, visie en doelstellingen hebben een link met processen, het personeelsplan, de organisatiestructuur, de organisatiewaarden en –cultuur, projecten en veranderingsmanagement. Zorg voor een logische doorvertaling op alle niveaus.

   Informatie en inspiratie over de hierboven genoemde thema’s is te vinden op

  • 2

   Opvolgen vertaling naar beheerscyclus

   Vergeet niet om de doorvertaling van de missie, visie en doelstellingen van de organisatie naar de beheerscyclus op te volgen.

   Meer informatie

  • 3

   Tussentijdse evaluatie en acties formuleren

   De doelstellingen die geformuleerd zijn tijdens de strategie-oefening kunnen in de plan-do-check-act cyclus worden opgevolgd. De doelstellingen en acties worden best op jaarlijkse basis geëvalueerd en geactualiseerd of aangepast.    

   PLAN: de strategie en doelstellingen vertalen en integreren binnen bestaande instrumenten

   • in strategisch meerjarenprogramma
   • in planningscyclus
   • in ondernemingsplan

   DO: in de implementatie

   • Uitvoeren van de doelstellingen, acties, processen en projecten

   CHECK > ACT: Evaluatie en bijsturing 

   • Opvolgen van de indicatoren op de doelstellingen
   • Binnen evaluatie meerjarenprogramma
   • Feedback van belanghebbenden via verschillende kanalen (transparantie en terugkoppeling)
   • Via klachtenmanagement