chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Toolbox Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM)

  Deze toolbox is bestemd voor iedereen die aan de slag wil gaan met bedrijfscontinuïteit en bedrijfscontinuïteitmanagement. In eerste instantie is deze toolbox ontwikkeld voor de departementen en agentschappen die deel uitmaken van de Vlaamse overheid. Vandaar dat we vaak verwijzen naar elementen die typisch zijn voor de Vlaamse overheidscontext.

  Deze toolbox richt zich voornamelijk tot stafmedewerkers of organisatiedeskundigen. Zij vinden hier handvaten die hen moet helpen om, in samenwerking en samenspraak met het management (en bij uitbreiding elke medewerker), BCM uit te rollen binnen hun organisatie.

  Bij de opmaak van deze toolbox hebben wij de PDCA-cyclus als basis gebruikt om de continue tocht naar optimalisering weer te geven. Net zoals BCM verschillende groeifases kent, met een groeiende BCM-maturiteit van de organisatie tot gevolg, zal ook deze toolbox continu groeien en verbeteren.

   Bedrijfscontinuïteitsmanagement

   Bedrijfscontinuïteitsmanagement (afgekort als BCM) bereidt organisaties voor op grote incidenten die het goed functioneren en de dienstverlening van een organisatie in gevaar kunnen brengen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan brand, stroompannes, onderbrekingen in het telefonie- en/of dataverkeer of stakingsacties. BCM biedt bescherming aan de belangrijkste belanghebbenden van de organisatie, de reputatie van de organisatie en de waardecreërende activiteiten van de organisatie.

   BCM heeft tot doel om continu – ook in tijden van crisis – een waardevolle dienstverlening aan de verschillende klanten te garanderen. Voor de Vlaamse overheid gaat het over zeer diverse producten en diensten aan al haar burgers en bedrijven. De productencatalogus van de Vlaamse overheid geeft je hiervan een kort overzicht.

   Bewustzijn rond BCM vergroten

   Ben jij BCM-medewerker en wil je het bewustzijn rond BCM binnen jouw entiteit vergroten? Je vindt hieronder enkele handige hulpmiddeltjes.

   Ook de Kerstman doet aan BCM 

   Vaak is het niet eenvoudig om aan collega's uit te leggen wat BCM nu precies inhoudt. Voor velen blijft het een saaie, theoretische materie die moeilijk te concretiseren is.

   Lees hier onze originele kerstsaga die je kan helpen om je verhaal begrijpbaar te maken voor iedereen. 

   Voorbeeld Business Continuity Plan (BCP)

   Raadpleeg hier het BCP van het departement Kanselarij en Bestuur. Je kan dit document gebruiken als inspiratiebron bij de opmaak van je eigen BCP.