chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Afronding

  • 1

   Proces-Verbaal

   Wie is betrokken bij deze fase?

   • selector
   • juryleden

   Alle beslissingen doorheen de selectieprocedure worden best geformaliseerd in een proces-verbaal (PV). Dit document biedt een overzicht van:

   • De selectieprocedure
   • De selectieresultaten per selectiefase
   • De kandidaten per selectiefase
   • De aanwezige syndicale afgevaardigden
   • Het akkoord van alle betrokken juryleden

   Het PV wordt ondertekend door alle juryleden en dit kan digitaal.

   Sjabloon PV

   Handleiding digitaal ondertekenen

  • 2

   Wervingsreserves

   In overleg met de klant werd tijdens de intake besloten om al dan niet een wervingsreserve aan te leggen. Het type reserve (met rangschikking of zonder rangschikking) moet in het selectiereglement worden bepaald. Bij een reserve met rangschikking krijgt de hoogst gerangschikte persoon als eerste het aanbod van de functie. Bij een reserve zonder rangschikking kiest de lijnmanager de meest geschikte kandidaat volgens de bepalingen opgenomen in het selectiereglement (bv. mits een bijkomend gesprek, …) en motiveert hierbij steeds waarom welke kandidaat gekozen werd. Je licht best ook de andere kandidaten op de werfreserve in. Een reserve zonder rangschikking is in zekere zin veel flexibeler dan een reserve met rangschikking, aangezien je rekening kan houden met veranderingen binnen je afdeling/dienst.

   Ook de regels rond verlies en behoud van plaats in een reserve moeten vooraf in het selectiereglement worden vastgelegd. Bij het Selectiecentrum is het bijvoorbeeld zo dat, als een kandidaat eerst ingaat op een aanbod, maar er uiteindelijk van af ziet, hij of zij niet langer tot de werfreserve behoort.

  • 3

   Eindcommunicatie

   Nadat het pv ondertekend werd door alle betrokken juryleden, worden de eindkandidaten op de hoogte gebracht van hun resultaat.

   • wie een niet geschikte eindbeoordeling kreeg, ontvangt een gemotiveerde eindbeslissing
   • wie een geschikte beoordeling kreeg en wordt opgenomen in de werfreserve wordt hiervan op de hoogte gebracht
   • wie in dienst mag treden wordt telefonisch en via e-mail gecontacteerd met de vraag of hij/zij de functie zal aanvaarden

   Bij de eindcommunicatie aan kandidaten moet steeds de optie meegegeven worden om tegen de beslissing beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Vermeld volgende passage in je eindmail:

   Ga je niet akkoord met deze beslissing? Je kunt een schorsing en/of nietigverklaring aanvragen bij de Raad van State - Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. Dit moet gebeuren binnen de 60 dagen nadat je deze e-mail gekregen hebt, met een aangetekend schrijven of via de elektronische procedure die toegankelijk is via de website van de Raad van State.

   Een voorbeeld van deze eindcommunicatie vind je onder punt 3.4 ‘beoordeling’.

  • 4

   Wervingsdossier

   Wanneer het strafregister geen bezwarende elementen bevat ten aanzien van de vacante functie en wanneer de geselecteerde kandidaat de functie aanvaardt, kan je een indiensttredingsfiche voor het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) opstellen (indien je entiteit aangesloten is op de dienstverlening van het DCPA). Dit document bevat doorgaans informatie over de functie, de indiensttredingsdatum en dient om alle betrokken interne partijen van de aanwerving op de hoogte te brengen, dit om de start van het personeelslid voor te bereiden.

   De indiensttredingsfiche verloopt sinds 7 september 2020 via een geautomatiseerd proces voor alle entiteiten die werken met Vlimpers rekrutering en waarvoor DCPA ondersteuning biedt op vlak van indiensttredingen. De snelstartkaart is te vinden via 'Leren' of via deze link.

   Het wervingsdossier wordt evenzeer bezorgd aan de personeelsadministratie en bevat:

   • Selectiereglement
   • Proces-verbaal
   • Motivatieverslag
   • CV
   • Eventueel vereist diploma

   Openbaarheid van bestuur

   Kandidaten kunnen in functie van hun deelname aan een selectieprocedure uitleg, inzage en/of een afschrift vragen van (stukken uit) het selectiedossier. Bestuursinstanties zijn verplicht om bestuursdocumenten openbaar te maken, behoudens uitzonderingen op de openbaarheid. Op deze website vind je deze uitzonderingen, toepassingsgebieden en een handleiding voor de behandeling van aanvragen tot openbaarmaking.  Aanvragen tot openbaarmaking moeten steeds in een register geregistreerd worden.

   Indiensttredingsfiche bij samenwerking met het Dienstencentrum Personeelsadministratie

   Sjabloon register openbaarheid van bestuur

   Indien je als gecertificeerde selector optrad voor procedures waar AgO de bevoegde selector is, behandel je het dossier van ‘openbaarheid van bestuur’ volgens bovenvermelde bepalingen en rapporteer je hierover per kwartaal (eind maart, eind juni, eind september en eind december) aan het Selectiecentrum via het onderstaande sjabloon.