chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Treden, drempels en sleutels

  Hieronder vind je de treden, drempels en sleutels uit het Change Designers Werkkader bondig samengevat.

  Treden

  Drempels

  Sleutels

  Onwetendheid

  "Ik weet van niks"

  Mensen zijn onwetend en willen soms ook onwetend blijven. Vanuit vroegere negatieve ervaringen verwachten ze ook geen heil van informatie. Hoe minder ze weten, hoe minder ze zich zorgen hoeven te maken.

  Informatie aanbieden op maat van de ontvanger. Zorgen dat de ontvanger niet dichtklapt. Infotainment kan helpen.

  Bewustzijn

  "Ja, en?"

  Mensen voelen zich niet betrokken. Ze zijn vooral gericht op hun eigen situatie en bekommeren zich niet om die van anderen.

  De ontvanger betrekken bij de problematiek. Hier kunnen aan aantal story-tellingtechnieken van pas komen.

  Bezorgdheid

  "Los maar op"

   

  Waardenhiërarchie: mensen worden geconfronteerd met conflicterende waarden.

  Onschuld: mensen ervaren situaties wel als problematisch, maar iemand anders moet de oplossing aanreiken.

  Waarden: we moeten de waarden die wij aanbieden laten stijgen op de waardenladder. Modelleren en belonen zijn hierbij belangrijk.

  Solidariteit: onschuld counteren met solidariteit en sociale betrokkenheid ( "jij kan ook helpen")

  Inzicht

  "Ik kan niet helpen, vrees ik"

  Mensen hebben inzicht in de situatie en zien in dat ze een bijdrage zouden kunnen leveren, maar moeten hun gewoontes veranderen. En dat is moeilijk.

  Het voorgestelde gedrag moet laagdrempelig en concreet haalbaar zijn. Aanlokkelijke voorbeelden kunnen helpen.

  Intentie

  "Ik wil wel helpen, maar…"

  Mensen willen wel, maar hebben geen tijd, geld, ruimte,... Het nieuwe gedrag houdt een herverdeling van resources in.

  Motivatie: we verlagen de druk op de resources door incentives te geven.

  Toegang: we zorgen ervoor dat het stellen van het gedrag überhaupt mogelijk is

  Aftastend gedrag

   "Was het dat?"

  Mensen zijn vaak onzeker wanneer ze nieuw gedrag stellen.

  Bekrachtigen: directe feedback op het nieuwe gedrag

  Geïntegreerd gedrag

  “Ik doe dat gewoon”

  Beleving: wat mensen beleven tijdens het stellen van het gewenste gedrag kan zowel een hindernis als een motivator zijn. Zorg voor een zo breed en positief mogelijke beleving

  Fran Bambust, de ontwerpster van dit werkkader, plaatst bij dit schema enkele kanttekeningen:

  • In het schema zijn enkel bekende en voor de hand liggende drempels en sleutels opgenomen. De opsomming is niet exhaustief en moet als een checklist opgevat worden.
  • De drempels zijn geplaatst op de trede waar ze meest op de voorgrond treden, maar ze kunnen uiteraard ook op andere treden voorkomen. Ook de sleutels zijn geplaatst op de trede waar ze meest op de voorgrond treden, maar ook zij kunnen uiteraard op meerdere drempels inspelen.
  • Het schema bevat eerder algemene drempels en sleutels. Tijdens de analysefase zal je als communicator specifieke drempels of sleutels moeten detecteren die relevant zijn voor de beleidsmaatregel of de doelgroep waarnaar je je richt.

  Een tekenraster voor wereldverbeteraars. Bouwen aan een werkkader voor social marketing-trajeten - artikel van Fran Bambust met informatie over het Change Designers Werkkader