chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De onderstaande tips helpen je al meteen stevig vooruit als je heerlijk helder wilt communiceren. Je kunt deze tips altijd en overal toepassen, in al je communicatie en in alle teksten die je schrijft.

  Het loont om veel aandacht te besteden aan de structuur van je boodschap.

  • Lezers en toehoorders hebben dan vlugger een algemeen beeld van je boodschappen.
  • Lezers worden meer uitgenodigd om je teksten te lezen.
  • Lezers vinden gemakkelijker hun weg in je teksten als ze iets specifieks zoeken.

  1. Orden de informatie in duidelijke deelonderwerpen

  Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort. Groepeer de stukken informatie in duidelijke deelonderwerpen. Laat die deelonderwerpen goed aansluiten bij je kernboodschap.

  Plaats de onderdelen in een volgorde die aansluit bij het doel van de boodschap, bijvoorbeeld van belangrijk naar minder belangrijk, van algemeen naar specifiek, of in een chronologische volgorde bij instructies.

  2. Geef een tekst en de verschillende rubrieken ervan een duidelijke titel

  Geef met de titel precies aan wat je kernboodschap is of wat het hoofddoel van een tekst of rubriek is. Schrap overbodige woorden zodat de titel kort blijft.

  liever niet

  maar wel

  Rapport over de stages

  Evaluatie van de bedrijfsstages in de periode 2010-2017

  Enquêteresultaten

  Resultaten van de enquête over de personeelstevredenheid

  Vraagformulier

  Aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten van woon-werkverkeer

  Samen op weg naar een betere regelgeving voor de kinderbijslag

  De nieuwe kinderbijslag

   Mijd vage en nietszeggende titels, bijvoorbeeld in de onderwerpregel van e-mails.

  liever niet

  maar wel

  Vraagje

  Vraag over de kwaliteit van uw laatste levering

  Annulering

  Annulering van uw bestelling nr. 25541

  3. Maak de structuur van een tekst zichtbaar

  Geef bij een langere tekst elk deelonderwerp een rubrieknummer (1, 1.1, 1.2, 2 …) en een herkenbare rubriektitel, zodat het verband met de kernboodschap duidelijk is.

  Bijvoorbeeld:
  1. Registratie
  2. Bestelling
  3. Betaling
  4. Levering
  5. Meer informatie

  Begin een langere tekst met een inhoudsopgave of met een korte inleiding, waarin je het doel en de structuur van de tekst toelicht.

  Gebruik tussenkopjes als je daarmee de structuur van een korte tekst of een rubriek verder kunt verhelderen.

  Bijvoorbeeld:
  • Doel
  • Voorwaarden
  • Procedure
  • Voordelen
  • Nadelen
  • Praktisch
  • Meer informatie
  • Contact

  Gebruik eventueel tussenkopjes in de vorm van vragen die de mensen uit de doelgroep kunnen stellen.

  Bijvoorbeeld:
  Kan ik in het tweede semester nog inschrijven?
  Ik ben mijn studentenkaart kwijt. Hoe kom ik aan een nieuwe?
  Hoe krijg ik mijn examenresultaten?

  Gebruik een opsomming als je de informatie daarmee overzichtelijk onder elkaar kunt zetten. Gebruik een tabel of een grafiek als je de informatie daarmee toegankelijk kunt maken.

  Markeer belangrijke kernwoorden of woordgroepen eventueel met vet, maar overdrijf niet met markeringen in de tekst.

  4. Deel een tekst in duidelijke alinea’s in

  Begin een nieuwe alinea bij een nieuw deel of nieuw aspect van de informatie. Splits lange alinea's op in kortere zodat ze uitnodigen tot lezen.

  Maak de alinea's ook niet te kort. Wees zuinig met alinea's die maar uit één of twee zinnen bestaan.

  5. Verwijs door maar hou het overzichtelijk

  Leg in mails en webteksten links naar relevante informatie op andere webpagina's. Beperk je tot links die voor de lezer een duidelijke meerwaarde hebben.

  Maak de formulering van de links betekenisvol.

  liever niet

  maar wel

  Meer informatie vindt u hier.

  Meer informatie vindt u in de procedure voor buitenlandse studenten.

  Geef websites een eenvoudige navigatiestructuur. Hou het aantal informatieniveaus beperkt zodat bezoekers zo weinig mogelijk moeten doorklikken naar onderliggende webpagina's om de informatie te vinden die ze zoeken.

  Meer lezen?