chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vakantiegeld en eindejaarstoelage

  Personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid ontvangen vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

  Vakantiegeld

  • Bedraagt 92% van het bruto maandsalaris van de maand april;
  • Bij de berekening van het vakantiegeld wordt rekening gehouden met de prestaties van het voorgaande kalenderjaar; wie geen volledig jaar heeft gewerkt, ontvangt minder.
  • Aanvullend vakantiegeld jonge werknemers: alleen werknemers van maximum 24 jaar oud die binnen vier maanden na het einde van hun studies bij de overheid in dienst treden, kunnen het volgende jaar toch een volledig vakantiegeld ontvangen, hoewel ze geen volledig kalenderjaar hebben gewerkt. In de private sector bestaat een min of meer analoge regeling.
  • Uitbetaling:
   • het vakantiegeld wordt uitbetaald in de loop van de maand mei;
   • bij uitdiensttreding, overlijden of pensionering wordt het vakantiegeld uitbetaald in de loop van de maand die daarop volgt; indien dit plaatsvindt tussen 1 januari en 30 april ontvangt men het vakantiegeld van het voorbije jaar en van het lopende jaar.
  • Op het “dubbel” vakantiegeld zijn geen eigenlijke RSZ-bijdragen verschuldigd (op het “enkel” vakantiegeld = salaris voor de verlofdagen zijn uiteraard de normale RSZ-bijdragen verschuldigd). Wel gebeurt er, vóór de inhouding van de bedrijfsvoorheffing (exceptioneel tarief), een inhouding van 13,07% (bijzondere werknemersbijdrage). Deze inhouding wordt niet aan de RSZ doorgestort. Deze inhouding werd begin jaren tachtig ingevoerd in het kader van de loonmatiging (KB nr. 214 van 30.09.1983), en is nog steeds van kracht. Door het feit dat deze bijdrage niet moet worden doorgestort, verlaagt deze de kost (budgettaire weerslag) van het vakantiegeld.

  Eindejaarstoelage

  • De eindejaarstoelage bedraagt een percentage van het bruto maandsalaris van de maand november; dit percentage is afhankelijk van uw rang. Voor het werkjaar 2014 gelden volgende percentages:  
   • voor de rangen A2 en hoger, A291, A292, A168, A169, A118, A119, A129, A128 en A148 is dit 59,51 % van het bruto maandsalaris.
   • voor de rangen A1, B3, B2, C3 en C2 is dit 66,27 % van het bruto maandsalaris.
   • voor de rangen B1, C1, D3 en D2 is dit 73,68 % van het bruto maandsalaris.
   • voor de rang D1 is dit 80,12 % van het bruto maandsalaris.
  • Bij de berekening van de eindejaarstoelage wordt rekening gehouden met de prestaties in de periode van 1 januari tot en met 30 september van het lopende jaar. Wie geen volledige prestaties heeft verricht in de vermelde periode, ontvangt minder; wie helemaal geen prestaties heeft verricht, ontvangt geen eindejaarstoelage.
  • Uitbetaling:
   • de eindejaarstoelage wordt uitbetaald in de loop van de maand december;
   • bij uitdiensttreding, overlijden of pensionering wordt de eindejaarstoelage uitbetaald in de loop van de maand die daarop volgt.

  naar boven

  Regelgeving

  VPS, deel VII, titel 2, hoofdstuk 2, afdeling 2 – het vakantiegeld en de eindejaarstoelage