chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vakantieopvang - voor wie?

  Kinderen vanaf 3 jaar tot en met 13 jaar zijn welkom in de vakantieopvang Vlaamse overheid.

  Voorwaarden

  • De dag dat uw kind 3 jaar wordt én zindelijk is (draagt geen luier), is inschrijving voor deze vakantie toegelaten.
  • De dag dat uw kind 14 jaar is geworden, kan hij/zij niet meer naar de vakantieopvang komen.
  • Omwille van de wetgeving (Top Vakantie valt onder wetgeving jeugdkampen, opvang voor kinderen onder 3 jaar, valt onder wetgeving Kind & Gezin) en de veiligheid die hiermee gepaard gaat, is het niet meer mogelijk je kind voor de dag dat hij of zij 3 jaar wordt in te schrijven. De dag dat hij/zij 3 jaar is geworden, mag hij/zij naar de opvang komen.
   Bijvoorbeeld:
   • Kobe wordt op 17 juli 3 jaar. Op 16 juli mag hij niet naar de opvang komen. Vanaf 17 juli, mag hij wel naar de opvang komen.
   • Inne wordt op 9 augustus 14 jaar. Op 8 augustus mag zij wel naar de opvang komen. Vanaf 9 augustus mag zij niet meer naar de opvang komen.
  • Een personeelslid werkzaam bij de Vlaamse overheid, de kabinetten of een toegelaten/aangesloten agentschap die een relatie heeft met een partner met kind, maar zelf geen biologische of juridische band met het kind heeft, kan het kind naar de vakantieopvang brengen op voorwaarde dat het kind, op het moment van de vakantieopvang, op dezelfde woonplaats als het personeelslid verblijft.

  naar boven

  Welke organisaties kunnen deelnemen?

  Kinderen van personeelsleden van:

  Departementen

  • Departement Kanselarij en Bestuur (DKB)
  • Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (DCJSM)
  • Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (DEWI)
  • Departement Financiën en Begroting (DFB)
  • Departement Buitenlandse Zaken
  • Departement Landbouw en Visserij (DLV)
  • Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (DLNE)
  • Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW)
  • Departement Onderwijs en Vorming (DOV)
  • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG)
  • Departement Werk en Sociale Economie (DWSE)

  IVA's zonder rechtspersoonlijkheid

  • Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)
  • Informatie Vlaanderen 
  • Agentschap Innoveren en Ondernemen (AIO) 
  • Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB)
  • Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kunst (MDK)
  • Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
  • Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi)
  • Agentschap Overheidspersoneel (AgO)
  • Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
  • Het Facilitair Bedrijf 
  • Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (IRWO)
  • Inspectie van Financiën (IF)
  • Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)
  • Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
  • Audit Vlaanderen
  • Jongerenwelzijn (JWZ)
  • Onroerend Erfgoed (OE)
  • Ruimte Vlaanderen
  • Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Z&G)
  • Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)
  • Vlaams Energieagentschap (VEA)
  • Wonen Vlaanderen (WV)

  Protocolorganisaties – entiteiten met rechtspersoonlijkheid

  • Agentschap Sport Vlaanderen
  • Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
  • De Scheepvaart nv
  • Eigen vermogen Flanders Hydraulics (EI Flanders Hydraulics)
  • GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (GO!)
  • Het eigen vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EVINBO)
  • Het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel van de VDAB (Instructiepersoneel VDAB)
  • Inverde (OC-ANB/Inverde)
  • Kind en Gezin (K&G)
  • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
  • Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV)
  • Toerisme Vlaanderen (TV)
  • Vlaanderen Connect
  • Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - Flanders Investment and Trade (FIT)
  • Vlaams Agentschap voor Ondernemingsvorming - SYNTRA (Syntra)
  • Vlaams Audiovisueel Fonds vzw (VAF)
  • Vlaanderen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  • Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM)
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)
  • Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
  • Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)
  • Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
  • Vlaamse Regulator van de Media (VRM)
  • Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
  • Waterwegen en Zeekanaal (W&Z)

  naar boven

  Wie kan er niet naar de vakantieopvang Vlaamse overheid komen?

  • Kleinkinderen 
  • Kinderen van onderwijzend personeel van het GO! Gemeenschapsonderwijs

   naar boven