chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Valorisatie van voorgaande prestaties

  Geldelijke anciënniteit

  Tewerkstellingen in de openbare sector tellen altijd mee voor de geldelijke anciënniteit. Eerdere diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige worden enkel gevaloriseerd als de leidinggevende deze diensten als functierelevant beschouwt en het een indiensttreding betreft na 1 juli 2008.

  Lees meer

  Administratieve anciënniteit

  Het Vlaams Personeelsstatuut somt in het algemeen op welke categorieën van instellingen als overheid kunnen aanzien worden voor de valorisatie van voorgaande prestaties voor de graad-, niveau- en dienstanciënniteit. Of voorgaande prestaties verricht bij overheden buiten de diensten van de Vlaamse overheid in aanmerking komen voor de schaalanciënniteit, wordt apart beslist door de minister van Bestuurszaken.

  Lees meer