chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Instellingen die wel in aanmerking komen voor de berekening van de graad-, niveau- en dienstanciënniteit

  Krachtens artikel VI 8 § 4 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 kunnen volgende instellingen als overheid worden aanzien voor de valorisatie van voorgaande prestaties voor de graad-, niveau- en dienstanciënniteit.

  Prestaties verricht bij onderstaande instellingen in het DAC-statuut, in een BTK-project, als RVA-stagiair, als tijdelijke of als tijdelijk statutair komen in aanmerking voor de dienstanciënniteit. Prestaties verricht als tewerkgestelde werkloze of als vrijgestelde van stempelcontrole komen niet in aanmerking voor de dienstanciënniteit.

  Ga naar beginletter:

  A B C D E F G H I J K L M
  N O P Q R S T U V W X Y Z

  A

  administratie der directe belastingen
  administratie land- en tuinbouw (alt)
  algemeen bestuur voor ontwikkelingssamenwerking (abos)
  algemene spaar- en lijfrentekas (aslk) (tot 1980)
  aquafin nv
  autonome raad voor het gemeenschapsonderwijs (argo)

  naar boven

  B

  belgacom
  belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie (bipt)
  belgisch interventie en restitutiebureau
  belgische ambassade in londen
  belgische radio en televisie (brt)
  belgocontrol
  benelux
  bestuur der posterijen
  bestuur zeewezen
  brussels instituut milieubeheer
  brussels international airport company (biac)
  brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (bgda)
  btc (belgisch ontwikkelingsagentschap)

  naar boven

  C

  centre wallon de recherches agronomiques (cra-w)
  centrum voor landbouwkundig onderzoek (tenzij eigen vermogen)
  centrum voor leerlingenbegeleiding (clb)
  centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie (coda)
  commissie voor de voorwaardelijke invrijheidsstelling
  controledienst voor de ziekenfondsen

  naar boven

  D

  de lijn
  de post
  dienst voor de scheepvaart
  dienst voor regeling der binnenvaart (tot 31/12/99)

  naar boven

  E

  europese commissie

  naar boven

  F

  faculté universitaire des sciences agronomiques de gembloux
  federale overheidsdiensten (fod's)
  federale overheidsdienst economie
  federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
  federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
  federale politie
  flanders investment and trade (fit)
  fonds voor arbeidsongevallen (fao)
  fonds voor beroepsziekten

  naar boven

  G

  gebouwenfonds voor de rijksscholen (gfrs)
  gemeenschapsonderwijs (als VOI)
  gemeentebesturen
  gewestelijke economische raad voor brabant
  gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij (gom)

  naar boven

  H

  ---

  naar boven

  I

  instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw (iwonl)
  instituut voor innovatie door wetenschap en technologie (iwt)
  instituut voor landbouw- en visserijonderzoek (ilvo)
  instituut voor scheikundig onderzoek (iso)
  instituut voor tropische geneeskunde antwerpen

  naar boven

  J

  ---

  naar boven

  K

  kamer
  kamer van ambachten en neringen
  koninklijk belgisch instituut voor natuurwetenschappen
  koninklijk instituut voor het kunstpatrimonium
  koninklijk museum voor kunst en geschiedenis
  koninklijk museum voor midden-afrika
  koninklijke bibliotheek
  koninklijke schenking
  koninklijke sterrenwacht van belgië

  naar boven

  L

  legerdienst (indien na indiensttreding)
  limburgs universitair centrum (luc)
  lokale politie

  naar boven

  M

  maatschappij voor het intercommunaal vervoer te brussel (mivb)
  ministeries federale overheid
  ministerie van binnenlandse zaken
  ministerie van buitenlandse zaken
  ministerie van economische zaken
  ministerie van financiën
  ministerie van justitie
  ministerie van landbouw
  ministerie van landsverdediging
  ministerie van nationale opvoeding
  ministerie van onderwijs
  ministerie van openbare werken
  ministerie van sociale voorzorg
  ministerie van tewerkstelling
  ministerie van verkeer en infrastructuur
  ministerie van verkeerswezen
  ministerie van volksgezondheid en leefmilieu
  museum industriële archeologie gent (indien het personeel betreft van de Stad Gent)

  naar boven

  N

  nationaal geografisch instituut
  nationaal instituut voor criminalistiek en criminologie (nicc)
  nationaal instituut voor de huisvesting
  nationaal instituut voor de statistiek (nis)
  nationaal instituut voor diergeneeskundig onderzoek (nido)
  nationale bank van belgië (nbb)
  nationale delcrederedienst
  nationale dienst voor afzet van land- en tuinbouwproducten
  nationale loterij
  nationale maatschappij der belgische spoorwegen (nmbs)
  nationale plantentuin
  nationale zuiveldienst

  naar boven

  O

  openbare centra voor maatschappelijk welzijn (ocmw's)
  openbare vlaamse afvalstoffen maatschappij (ovam)

  naar boven

  P

  permanente vertegenwoordiging bij de EU
  politie
  postcheque
  provinciale gouvernementen
  provinciebesturen
  psycho-medisch-sociale centra (pms-centra)

  naar boven

  Q

  ---

  naar boven

  R

  raad van state
  raad voor het gemeenschapsonderwijs (rago)
  regie der gebouwen 
  regie der luchtwegen
  regie der posterijen
  regie voor maritiem transport (rmt)
  regie voor telegraaf en telefoon (rtt)
  rijksdienst voor arbeidsvoorziening (rva)
  rijksdienst voor de sociale reclassering van mindervaliden
  rijksdienst voor jaarlijkse vakantie
  rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers
  rijksdienst voor pensioenen
  rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (rszppo)
  rijksdienst voor werknemerspensioenen (rwp)
  rijksfonds voor sociale reclassering van mindervaliden
  rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (rsvz)
  rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (riziv)
  rijksstation voor populierenteelt
  rijksuniversitair centrum antwerpen (ruca)
  rijksuniversiteit gent (rug)
  rijkswacht

  naar boven

  S

  sabena
  senaat
  stad

  naar boven

  T

  t-interim (tot najaar 2002)
  tuc-rail (maakt deel uit van de NMBS)

  naar boven

  U

  universitair ziekenhuis gent (uz gent)
  universitaire instelling antwerpen (uia)
  universiteit antwerpen
  universiteit hasselt
  universiteit gent
  universiteit utrecht

  naar boven

  V

  vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding (vdab)
  vlaamse instelling voor technologisch onderzoek (vito)
  vlaamse maatschappij voor watervoorziening (vmw)
  vlaamse openbare instellingen (voi)
  vlaamse radio- en televisieomroep (vrt)
  vlaamse vervoermaatschappij - de lijn (vvm-de lijn) 
  vlaams parlement
  vlaamse gemeenschapscommissie
  Vlerick leuven gent management school
  vrij pms centrum

  naar boven

  W

  wegenfonds
  wetenschappelijk instituut volksgezondheid - louis pasteur

  naar boven

  X

  ---

  naar boven

  Y

  ---

  naar boven

  Z

  zeevisserij oostende

  naar boven