De Vlaamse overheid heeft heel wat vastgoed in eigendom. Niet alleen in functie van de huisvesting van haar eigen diensten, maar evenzeer en vooral in relatie tot het maatschappelijk en economisch functioneren van Vlaanderen.