De Vlaamse overheid heeft heel wat vastgoed in eigendom. Niet alleen in functie van de huisvesting van haar eigen diensten, maar evenzeer en vooral in relatie tot het maatschappelijk en economisch functioneren van Vlaanderen.

Nieuws

Vastgoedwijzer 2015

De Vlaamse overheid bezit 91 868 percelen ofwel 4.47% van het Vlaamse Gewest. Daarnaast zijn in de Vastgoeddatabank ook 2910 gebouwen opgenomen, waarvan 2259 in volle eigendom zijn en 312 gehuurd worden.

Presentaties 7e Vastgoedforum

Op 26 februari vond het 7e Vastgoedforum plaats in het Huis van het Nederlands Brussel met als thema’s ‘Vastgoedwijzer 2015’ en ‘Studie Portefeuillebeheer overheidsbreed’.

Webkaart percelen in Geopunt

Sinds januari 2016 zijn de percelen in eigendom van de Vlaamse overheid in het Vlaamse Gewest consulteerbaar via www.geopunt.be; het GIS-portaal van het agentschap Informatie Vlaanderen. De informatie voor deze percelen wordt beheerd in de Vastgoeddatabank. Je vindt de laag terug door in de lagenboom op de beginpagina ‘Overheidsgebouwen en – gronden’ te selecteren. Klik dan door op ‘Percelen (eigendom Vlaamse overheid)’. Zoom in tot op straatniveau om resultaat te zien.