chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid

  Erfgoed geeft een streek haar eigenheid, mee bepaald door de taal, gebruiken en natuurlijk door de gebouwen en ander onroerend erfgoed. Bewoners ontlenen er hun identiteit aan en worden erdoor verbonden. Kennis over ons erfgoed kan een inspiratiebron zijn voor ruimtelijke ontwikkeling en voor het creëren van toeristisch aantrekkelijke regio’s.

  De Vlaamse overheid beheert - in vergelijking tot andere vastgoedportefeuilles – een belangrijk aandeel aan onroerend erfgoed.

  Gebouwen kunnen in hun geheel behoren tot de inventaris van het bouwkundig erfgoed, of slechts voor bepaalde elementen, zoals het interieur, de trap, een muurschilderij, enz. Gebouwen kunnen ook deel uitmaken van een beschermde wijk, een beschermd stads- of dorpsgezicht.

  Op gronden kunnen zich een archeologische site bevinden, een boom met erfgoedwaarde, ze kunnen deel uitmaken van een cultuurhistorische landschap, enz.

  Alle types onroerend erfgoed en de bijhorende definities zijn terug te vinden op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE). Al het Vlaamse onroerend erfgoed kun je opzoeken via het online geoportaal.

  Instrumenten

  In samenwerking met AOE en door middel van de vastgoeddatabank maakte Het Facilitair Bedrijf een overzicht van het onroerend erfgoed in eigendom van de Vlaamse overheid.  Er zijn verschillende manieren om deze informatie te bekijken:  een webkaart, een rapport op maat en een monumentenzoeker. Hieronder vind je meer informatie over deze tools.

  Webkaart onroerend erfgoed op gronden van de Vlaamse overheid

  Lees meer

  De webkaart toont de doorsnede van enerzijds de webkaart ‘gronden van de Vlaamse overheid’ en anderzijds de 9 GIS-lagen van het Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE):

  • Relicten van het bouwkundig erfgoed
  • WOI-relicten
  • Beschermde dorps-en stadsgezichten
  • Beschermde monumenten
  • Bouwkundig erfgoed
  • Beschermde archeologische zones
  • Unesco werelderfgoed
  • Beschermde landschappen
  • Ankerplaatsen

  Door in de webkaart te klikken op de ingekleurde punten of vlakken krijg je meer informatie over het betreffende perceel of gebouw. Ook is een link opgenomen die je rechtstreeks naar de foto’s en uitgebreide beschrijving bij de Inventaris van het Onroerend Erfgoed brengt.

  Nota: de webkaart ‘gronden van de Vlaamse overheid’ bevat enkel gekadastreerde percelen. Onroerend erfgoed dat zich bevindt op openbaar domein (waterwegen, bruggen, straten, pleinen, spoorwegen, enz.)  zijn dus niet opgenomen in de webkaart, noch de in andere tools.

  Rapport op maat onroerend erfgoed

  Lees meer

  Ben je medewerker bij de Vlaamse overheid, dan kun je eigenhandig lijsten samenstellen met gronden en gebouwen uit de vastgoeddatabank, opgelijst in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed – en dit op basis van een aantal vastgelegde filters.

  Deze maatrapporten zijn toegankelijk via het extranet van de Vlaamse overheid. Ze zijn niet voor iedereen toegankelijk, enkel de mensen die toegang hebben tot het VO-net kunnen zich aanmelden.

  Monumentenzoeker

  Lees meer

  Zoeken op type erfgoed of een trefwoord, kan dankzij de toepassing ‘Monumentenzoeker’. Na keuze uit de lijst, wordt automatisch ingezoomd op het object. Door te klikken op de ingekleurde punten of vlakken krijg je meer informatie te zien. Ook is een  link opgenomen die je rechtsreeks naar de foto’s  en uitgebreide beschrijving in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed brengt. 

  Samenwerking met de Vlaamse Erfgoedkluis

  In 2013 werd de Vlaamse Erfgoedkluis opgericht. Dit rollend investeringsfonds voor het erfgoed in onze regio biedt alternatieve financieringsformules – zoals kapitaalparticipaties, leningen of projectfinanciering – voor het aanschaffen, beheren en openstellen van onroerend erfgoed.

  Door het in kaart brengen van het onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid met behulp van de vastgoeddatabank was het mogelijk voor  Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en Herita om gericht te kunnen zoeken naar interessante objecten voor de Erfgoedkluis. Op de website van de Erfgoedkluis worden vier projecten besproken die recent gerealiseerd zijn.

  Een uiteenzetting over de Erfgoedkluis werd gegeven op het derde Vlaamse Vastgoedforum.