chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inkanteling kantoorgebouwen Vlaamse overheid

  De Vlaamse Regering keurde vrijdag 20 december 2019 de inkanteling van het vastgoed van de Vlaamse overheid naar Het Facilitair Bedrijf definitief goed. Een concrete actie uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan waarmee ze de CO2-uitstoot van de gebouwen van de Vlaamse overheid met 40% in 2030 wil reduceren tegenover 2015.

  Kantoorgebouwen

  Het Facilitair Bedrijf zal daarom in een eerste fase het vastgoedbeheer van de kantoorgebouwen overnemen. De kantoren die binnen het toepassingsgebied vallen, zijn gebouwen waarin één of meer organisaties hun kantoor hebben ondergebracht. De gemengde gebouwen vallen niet binnen het toepassingsgebied. Een gemengd gebouw is een gebouw waar meer dan 25% van de oppervlakte een andere functie heeft dan kantoor (bv. labo, specifieke opleidingslokalen (lassen, bouw, elektriciteit, …). Gewone opleidingslokalen vallen onder de standaard kantoorfunctie.

  Ook de bijhorende taken, inclusief personeel en budget worden, in onderling overleg met de betrokken entiteit, gefaseerd overgenomen. Dit omvat alle taken die vallen onder vastgoedbeheer, facilitair beheer, technisch beheer en netwerkbeheer (ter verduidelijking, ICT en computerbeheer vallen niet onder de scope).

  Gemengde gebouwen kunnen alsnog mee in de inkanteling opgenomen worden indien dit een vraag is van de betreffende entiteit. Als er zo’n situatie voordoet, zal Het Facilitair Bedrijf een businesscase uitwerken. Daarin wordt op niveau van de Vlaamse overheid de meerwaarde van de in te kantelen gebouwen onderzocht en bekeken welke invloed dit heeft op de behoeften en de specificiteit van de entiteit.

  Doelstelling

  De doelstelling is na de inkanteling:

  • een optimalisatie van het gebruik van middelen op portfolioniveau te realiseren op vlak van vastgoedbeheer, energiekosten, technisch onderhoud, huur, aankoopkosten
  • een daling in totale kostprijs per VTE voor het vastgoed van de Vlaamse overheid.

  Alle diensten van de Vlaamse overheid een kwalitatieve huisvesting aanbieden. En alle medewerkers een goede en aangename werkomgeving bezorgen. Ook dat is het doel van de inkanteling. En laat huisvesting nu net een kerntaak van Het Facilitair Bedrijf zijn.

  Gefaseerde aanpak

  De inkanteling van het vastgoed dient tegen 1 mei 2024 volledig te zijn uitgevoerd. Elke entiteit die deel uitmaakt van de scope, zal door Het Facilitair Bedrijf tijdens het traject betrokken worden. Als entiteit lever je bij aan een vlotte overheveling door tijdig de nodige informatie aan te leveren.

  Er zal in 3 fases gewerkt worden:

  • 1

   1 Inventarisatie – februari 2020

   Het Facilitair Bedrijf vraagt informatie op bij de entiteiten over de gebouwen die ze nu beheren.

  • 2

   Opstellen masterplan – mei 2020

   Plan voor gefaseerde inkanteling met aandacht voor de behoeften van elke entiteit. Men zal hierbij maximaal rekening houden met de vastgoedstrategie van de Vlaamse overheid.

  • 3
   Inkanteling tegen 1 januari 2021, fase 1 met +/- 6 gebouwen 
   • Syntra Vlaanderen
   • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
   Inkanteling tegen 1 januari 2022, fase 2 met +/- 73 gebouwen
   • Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
   • Agentschap Integratie en Inburgering
   • Agentschap Innoveren en Ondernemen
   • Vlaamse Landmaatschappij
   Inkanteling tegen 1 januari 2023, fase 3 met +/- 20 gebouwen
   • Toerisme Vlaanderen
   • Agentschap Uitbetaling Groeipakket
   • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
   • Sociaal Economische Raad van Vlaanderen
   • Flanders Investment & Trade
   • Vlaamse Onderwijsraad
   • Toegankelijk Vlaanderen
   • Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
   Inkanteling tegen 1 januari 2024, fase 4 met+/- 17 gebouwen
   • Opgroeien Regie
   • Vlaamse Milieumaatschappij
   • De Lijn
   • De Vlaamse Waterweg
   • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding