chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aan de Vlaamse Regering werd op vrijdag 5 februari de nota meegedeeld waarin Het Facilitair Bedrijf het strategisch vastgoedplan voor de komende jaren beschrijft.
  In de nota lees je hoe de organisatie haar patrimonium toekomstbestendig zal maken, met inbegrip van de doelstelling om tegen 2045 koolstofneutraal te zijn.

  De doelstelling van het plan is om duidelijkheid te scheppen over eisen en doelstellingen voor het patrimonium en over hoe deze eisen en doelstellingen zullen worden gerealiseerd.

  Het strategisch vastgoedplan moet aanzetten tot actie op tactisch en operationeel vlak. Naast de lange termijn komen ook acties aan bod die binnen de huidige beleidsperiode zullen worden uitgevoerd.

  Dit plan kadert in het SURE 2050 project dat financiering heeft ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie.

  Het Facilitair Bedrijf als organisatie en het vastgoedpatrimonium

  De manier waarop Het Facilitair Bedrijf zijn diensten aanbiedt vertaalt zich in de visie: ‘Samen (met onze klanten) bouwen aan de overheid van de toekomst’ en missie: ‘Het Facilitair Bedrijf wil een inspirerende en duurzame werkomgeving creëren opdat onze collega’s van de Vlaamse overheid kunnen uitblinken’. Om een duurzame huisvesting te garanderen, is het efficiënt gebruik van het patrimonium een belangrijk streven. Burgers verwachten dat de Vlaamse overheid voorbeeldgedrag vertoont en daarbij ook kostbewust te werk gaat.

  Doelstellingen afgestemd op veranderingen worden gerealiseerd met eigen instrumenten

  Het Facilitair Bedrijf past haar vastgoedstrategie aan naar aanleiding van tal van externe en interne veranderingen, zoals het streven naar koolstofneutrale gebouwen, de inkanteling van het vastgoed en de coronacrisis. Deze veranderingen worden opgenomen binnen de operationele doelstellingen van Het Facilitair bedrijf. Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om die doelstellingen te concretiseren zoals de vastgoedcategorisatie, de vastgoedplanningstool, GRO, het materialenpaspoort, het Hybride Werken, enz.

  In de nota kan je lezen wat Het Facilitair Bedrijf op korte en lange termijn wil realiseren en hoe ze dat zullen doen.

  Meer weten? Bekijk de nota “Strategisch vastgoedplan Het Facilitair Bedrijf”