chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Tweede vastgoedforum

  Op 26 juni 2014 werd het tweede vastgoedforum van de Vlaamse overheid georganiseerd in Het Huis van het GO!. Tijdens dit vastgoedforum werd aandacht besteed aan een vijftal onderwerpen.

  • Strategische integraalplannen GO!  - Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder, GO!
   Voor GO! is vastgoedbeleid meer dan infrastructuur, het is een breed gegeven waar heel wat onder valt. Raymonda Verdyck kwam toelichten hoe GO! omgaat met haar patrimonium. Binnen het vastgoedbeleid van GO! draait het niet alleen om vernieuwen en nieuwe gebouwen oprichten, het draait vooral om het efficiënt beheren van alle gebouwen die tot hun patrimonium behoren. Door hun patrimonium goed te monitoren zijn zij in staat om een degelijke toekomstvisie uit te bouwen die elke opportuniteit in kaart brengt.

  • Zakelijke rechten vastgoed  - Elke Van de Walle, group manager legal affairs, PMV
   Naar aanleiding van een vraag op het eerste vastgoedforum kwam Elke Van de Walle van PMV meer uitleg geven over zakelijke rechten in het vastgoed. Heel wat entiteiten hebben hiermee te maken maar het is niet altijd voor iedereen even duidelijk wat die zakelijke rechten nu juist inhouden. Tijdens de presentatie werden alle zakelijke rechten die er zijn kort maar bondig besproken, tevens werden er enkele concrete voorbeelden en situaties aangehaald.
  • Aankoopcentrale energie en ESCO projecten  - Inne Peersman, directeur leveringen, VEB
   Inne Peersman van het VEB lichtte de nieuwe aankoopcentrale van het VEB toe. Deze heeft tot doel de Vlaamse entiteiten te ontzorgen in alle aspecten van de aanbesteding van energie. Daarbij is de klant vrijgesteld van de wet overheidsopdrachten en wil het VEB concurrentieel zijn door goed­koper te leveren door lagere werkingskosten en door aan te kopen op de kortetermijnmarkt.

  • Het nieuwe VAC Brussel  - Trees Verhoogen, projectleider, en Sabrina Prieus, teamhoofd vastgoedbeleid, AFM *
   Eind 2017 – begin 2018 zullen 2600 Vlaamse ambtenaren in Brussel verhuizen naar het VAC Brussel. Trees Verhoogen en Sabrina Prieus hadden de eer om wat meer uitleg te geven over dit voorbeeldproject. Er werd een korte stand van zaken gegeven over de huidige situatie. Tevens werden de projectschetsen van het nieuwe VAC even toegelicht.

  • De V13, motor van het Vlaams Vastgoedbeleid - Gert Potoms, afdelingshoofd vastgoed, AFM*
   Als laatste spreker gaf Gert Potoms toelichting over de V13. De V13 wordt gevormd door de leidend ambtenaren van de entiteiten met de grootste vastgoedportefeuilles van de Vlaamse overheid, volgens de Vastgoedwijzer. Het is een beslissingsorgaan dat sturend zal werken in de verdere ontwikkeling van het Vlaamse vastgoedbeleid.

  * Sinds 1 augustus 2014 zijn het Agentschap voor Facilitair Management en de entiteit e-government en ICT-Beheer officieel gefuseerd tot Het Facilitair Bedrijf.