chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vierde vastgoedforum

  Op vrijdag 27 februari 2015 werd het vierde vastgoedforum van de Vlaamse overheid georganiseerd in Kasteel Boechout, op het domein van de Plantentuin Meise. Het thema van dit vastgoedforum was Energie.

  • Voorstelling van de nieuwe Vastgoedwijzer 2014! - Sabrina Prieus, Teamhoofd Vastgoedbeleid, Het Facilitair Bedrijf
   Eenmaal per jaar wordt er een publicatie gemaakt met de kerncijfers van het vastgoed, op basis van de gegevens in de vastgoeddatabank. De toestand van de gebouwenportefeuille van het afgelopen jaar wordt weergegeven in kerncijfers, zoals het aantal gebouwen en gronden, hun locatie, terreinoppervlakte, gebouwtoestand, enz. De belangrijkste conclusies werden toegelicht door Sabrina Prieus, voortrekker van dit project.

  • Energie Efficiëntie Richtlijn (EER): eerste analyse van de vastgoeddata- Ellen Moons, Beleidsmedewerker, Vlaams Energieagentschap (VEA)
   De EER (2012/27/EU) verplicht tot het renoveren van overheidsgebouwen. Om de te behalen doelstelling te bepalen, moet een inventaris opgemaakt worden. Uiterlijk 30/09/2014 leverden alle entiteiten hiervoor gegevens aan. Ellen Moons lichtte de analyse van de ontvangen vastgoeddata toe.

  • PLAGE: een Brussels werkmiddel om een beleid van rationeel energiegebruik te voeren - Thierry De Ghellinck, Juridisch Adviseur, Leefmilieu Brussel (BIM)
   Leefmilieu Brussel ziet de PLAGE methodiek helemaal zitten om op korte termijn energiebesparing te realiseren in de Brusselse gebouwen. PLAGE staat voor Plannen voor Lokale Acties voor het Gebruik van Energie. Hierbij wordt gesteund op de centrale rol van de energieverantwoordelijke waarbij kleine investeringen, grote energiebesparingen genereren.

  • Vergelijkende studie ‘verplichtingen voor kantoorgebouwen in het buitenland’ - Sven Wuyts, managing partner, Factor4
   Op vraag van het Vlaams Energieagentschap werden de verplichtingen met betrekking tot energie voor kantoorgebouwen in het buitenland en  interessante voorbeelden  voor Vlaanderen ((zowel in positieve als negatieve zin) in kaart gebracht. Het samenvattende rapport werd kort voorgesteld door Sven Wuyts.

  • Bijna-energieneutrale (BEN) gebouwen - Maarten de Groote, Beleidsmedewerker bouwinnovatie, Vlaams Energieagentschap (VEA)
   De Europese richtlijn ‘energieprestatie van gebouwen’ (2010/31/EU) legt op dat nieuwe overheidsgebouwen tegen 2019 bijna-energieneutraal (BEN) dienen te zijn. Maarten de Groote zette het plan van maatregelen uiteen die zullen genomen worden.

  • Klanken uit het Energie Overleg - Kris Rongé, Beleidsmedewerker klimaat en energie, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (DLNE)
   Interne Milieuzorg van DLNE is trekker van het Energie Overleg. Als resultaat van een aantal brainstormsessies zijn de meest relevante acties gedefinieerd die kunnen leiden naar quick wins voor de hele Vlaamse overheid. Kris Rongé lichtte deze kort toe.

  • FMIS als motor voor energiebenchmarking - Frédérique Gelper, Projectverantwoordelijke FMIS, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

   GO! wil bij de implementatie van het facilitair informatiesysteem (FMIS) inzetten op energie. Naast het inventariseren van gebruiken en meters, werd ook met telemetrie gestart. Frédérique Gelper  wilde zijn ervaringen hierover delen en had ook enkele vragen voor de aanwezigen.

  • Leveringen energie: waar staan we vandaag? - An Brouns, Klantenverantwoordelijke, Vlaams Energiebedrijf (VEB)
   An Brouns gaf een korte stand van zaken over de aankoopcentrale van het VEB, alsook  hun programma voor het komende jaar.

  • Cases energie-efficiëntie: OPZC Rekem en De Lijn - Inge Goessens, Senior Projectleider, Vlaams Energiebedrijf (VEB)

   Inge Goessens lichtte 2 projecten toe. Zo treden ze bij OPZC Rekem op als facilitator van een energieprestatiecontract. Er wordt een ESCO (Energy Service Company)/ dienstverlener geselecteerd die energiebesparende maatregelen zal doorvoeren. Voor OPZC Rekem is er een project lopende om een toewijzing van een ESCO te realiseren. In het hoofdkantoor van de Lijn wordt een proefproject over vraagsturing gestart.

  • Potentieel windprojecten op gronden van de Vlaamse overheid - Tom Demoor, Investeringen, Vlaams Energiebedrijf (VEB)
   Door een screening van de gronden in eigendom van de Vlaamse overheid komt het potentieel aan het licht voor mogelijke windturbineprojecten. Het Vlaams Energiebedrijf heeft alle expertise in huis om deze projecten te kunnen realiseren.

  • Masterplan Plantentuin Meise: dromen van energie-efficiëntie  - Steven Dessein, Administrateur-generaal, Agentschap Plantentuin Meise

   In 2009 werd een ambitieus masterplan voor de Plantentuin Meise uitgetekend. De gefaseerde uitvoering ervan zal het domein omvormen tot één van de meest attractieve plantentuinen van de wereld. Tegelijk zal het probleem van het hoge energieverbruik aangepakt worden. De huidige en de geplande situatie werd beknopt toegelicht door Steven Dessein.