chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vijfde vastgoedforum

  Op maandag 22 juni 2015 vond in het Paleis der Academiën te Brussel het 5de vastgoedforum van de Vlaamse overheid plaats. Het forum kaderde in het thema Vastgoedmutaties en patrimoniumbeheer.

  • Voorstelling nieuwe afdeling Vastgoedtransacties - Bart Helon, Regiomanager West Vastgoedtransacties, VLABEL
   In het kader van de zesde staatshervorming zijn bevoegdheden m.b.t. onteigening en handelingen met onroerend goed die door de aankoopcomités werden uitgeoefend overgedragen naar Vlaams niveau. Hiertoe werd een nieuwe afdeling opgericht binnen VLABEL. De wijze waarop deze nieuwe afdeling georganiseerd is, alsook de bevoegdheden waarover ze beschikt werden toegelicht door Bart Helon.

  • Mutaties van percelen - Dominique Samson, Celhoofd COM/Vastgoed, W&Z
   Waterwegen en Zeekanaal heeft te maken met 100 mutaties per jaar. Deze zijn erg divers van aard. Dominique Samson, celhoofd Vermarkting, komt hierbij heel wat knelpunten tegen. Deze knelpunten werden toegelicht en besproken met de collega’s van het vastgoednetwerk door een interactieve workshop.

  • Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting  - Hilde Van Leirsberghe, Diensthoofd projectondersteuning, VLM
   Het decreet Landinrichting trad in werking op 25 augustus 2014 en biedt een ‘instrumentenkoffer’ die moet toelaten plannen en projecten op het terrein vlugger, efficiënter én op maat te realiseren, en er een flankerend beleid aan te koppelen. Hilde Van Leirsberghe kwam het decreet, de instrumenten en de concrete projecten toelichten op een interactieve manier.

  • Maatschappelijk verantwoord vastgoed - Veerle Follens, Manager Research, CONIX-RDBM
   Maatschappelijk verantwoord vastgoed is vastgoed waarin vraag en aanbod op mekaar afgestemd zijn en blijven. Wat maakt dat we vandaag blijven kampen met een overschot aan schijnbaar onbruikbaar of overtollig vastgoed (bv. lege winkelpanden, kerken) versus niet vervulde maatschappelijke noden, bv. tekorten aan scholen en woonzorggebouwen? Veerle Follens reikt een aantal alternatieve pistes i.v.m. deze complexe uitdagingen aan in een boek. Deze wou ze graag toetsen met andere overheidsinstanties.

  • Naar een nieuw onteigeningsdecreet - Joris Scheers, Project Manager, Departement Kanselarij en Bestuur 
   De bevoegdheidsoverdracht aan de gewesten naar aanleiding van de zesde staatshervorming biedt de ideale gelegenheid om het onteigeningsrecht voor het Vlaams Gewest te herbekijken en te vereenvoudigen. Er is een conceptnota opgemaakt die een aantal krijtlijnen aangeeft bij de inhoud en het proces van een overkoepelend onteigeningsdecreet. Deze nota en ook de actuele stand van zaken werden toegelicht door Joris Scheers.

  • Portefeuillebeheer bij Vlaamse overheden  - Gert Potoms, Afdelingshoofd Vastgoed, Het Facilitair Bedrijf
   Tussen 15 januari en 27 februari 2015 zijn diverse overheden en overheidsbedrijven in Vlaanderen bevraagd over de manier waar zij hun portefeuille beheren. Het doel van de bevraging is na te gaan hoe efficiënt wij, als overheid, de vastgoedportefeuille beheren die ons ter beschikking is gesteld. Gert Potoms kwam het resultaat van de bevraging voorstellen.