chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Zesde vastgoedforum

  Op vrijdag 20 november 2015 vond in het MuntPunt te Brussel het 6de vastgoedforum van de Vlaamse overheid plaats. Het forum kaderde in het thema Integrale Toegankelijkheid en werd georganiseerd in samenwerking met Toegankelijk Vlaanderen.

  • Voorstelling van het nieuwe Agentschap Toegankelijk Vlaanderen – Mieke Broeders, Algemeen Directeur, Toegankelijk Vlaanderen
   De creatie van een nieuw agentschap zorgt ervoor dat er een betere afstemming en meer uniformiteit is tussen de actoren. Vijf organisaties worden hierdoor samengebracht onder één koepel. De missie van het nieuwe agentschap is te streven naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving, zodat iedereen, op een gelijkwaardige wijze, volwaardig kan deelnemen aan alle facetten van het leven.

  • Wat is integrale toegankelijkheid en welke wetgeving bestaat hierover? - Kathleen Polders, Architect, Toegankelijk Vlaanderen
   Integraal en inclusief ontwerpen voor iedereen is de basis voor universal design. Dit is niet enkel ‘nice to have’ maar hier bestaat wetgeving over voor openbaar en ook private eigendom of percelen.

  • Onroerend erfgoed en toegankelijkheid, een toenadering , Bespreking van een tiental projecten   Heleen Schroyen, Architect Onderzoeker Erfgoedbeheer, Agentschap Onroerend Erfgoed en Bart Vermandere, Architect Toegankelijkheidsadviseur, Toegankelijk Vlaanderen
   Om te illustreren dat erfgoed wel degelijk toegankelijk kan zijn, onderzochten we in onze adviezen waarom, wanneer en hoe toegankelijkheid in de aanpak aan bod kwam: de 10 cases belichten elk een ander aspect, samengevat in een stelling.

  • Praktische implementatie van toegankelijkheid in kantoorgebouwen aan de hand van enkele casussen, zoals VAC Brussel – Almut Fuhr, Consulent Duurzaam Bouwen, Het Facilitair Bedrijf
   Toegankelijkheid in openbare kantoorgebouwen is een uitdaging voor de ontwerpers, dat hebben we ondervonden in verschillende projecten. Het VAC Brussel dat momenteel gebouwd wordt, is vanaf het begin gescreend op toegankelijkheid en dat leidde tot heel wat aanpassingen.

  • Werknemers met een handicap getuigen – Johan Vermeiren, Stafmedewerker re-integratie, GDPB, Departement Kanselarij en Bestuur
   De Vlaamse overheid streeft naar 3 procent medewerkers met een handicap of chronische ziekte in 2015. Ook na 2015 blijft het streefdoel van 3% behouden. Enkele collega’s komen hun ervaringen delen waar ze mee kampen op de werkplek en de weg ernaar toe. Aan de deelnemers om te bedenken wat er kan meegenomen worden in hun denkproces in het kader van vastgoed, inrichting en facilities.

  • Gebruikerservaringen in overheidsgebouwen Johan Vermeiren, Stafmedewerker re-integratie, GDPB, Departement Kanselarij en Bestuur
   Om de ervaringen van werknemers met een beperking in te schatten, werden focusgroepen opgericht. Deze gaven feedback op de toegepaste ‘anders werken’ principes, de doorgangen in de gebouwen, evacuatieprocedures, de dienstverlening, parkeren,… Ook door de rollen eens om te draaien, kan je tot heel andere inzichten komen, dat illustreert deze tekst .

  • Een nieuw label voor toegankelijkheid in kantoorgebouwen - Lieve Van Medegael, Afdelingshoofd Bouwprojecten, Het Facilitair Bedrijf & Caroline Delveaux, Architect Toegankelijkheidsadviseur, Toegankelijk Vlaanderen
   Om onder meer zicht te krijgen op de toegankelijkheidsgraad van de bestaande publieke kantoorgebouwen en deze classificeren, heeft Het Facilitair Bedrijf in samenwerking met het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen een kwaliteitslabel toegankelijkheid voor kantoorgebouwen opgemaakt.