chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Zevende vastgoedforum

  Op vrijdag 26 februari 2016 vond in Het Huis van het Nederlands Brussel het 7e vastgoedforum van de Vlaamse overheid plaats. Op dit Vastgoedforum werd de nieuwe Vastgoedwijzer 2015 voorgesteld alsook het eindrapport van de studie 'Portefeuillebeheer overheidsbreed. Vastgoedprocessen in kaart brengen binnen de grootste vastgoedportefeuilles van de Vlaamse overheid'. Daarna werd er met de aanbevelingen van de studie meteen aan de slag gegaan in thematische denk- en werksessies. Het forum werd georganiseerd in samenwerking met Ruimte Vlaanderen.
  • De nieuwe Vastgoedwijzer 2015!  Sabrina Prieus, Teamhoofd Vastgoedbeleid, Het Facilitair Bedrijf 
   Eenmaal per jaar wordt er een publicatie gemaakt met de kerncijfers van het vastgoed, op basis van de gegevens in de vastgoeddatabank. De toestand van de gebouwenportefeuille van het afgelopen jaar wordt weergegeven in kerncijfers, zoals het aantal gebouwen en gronden, hun locatie, terreinoppervlakte, gebouwtoestand, enz. De belangrijkste conclusies voor 2015 werden toegelicht.
  • Studie 'Portefeuillebeheer overheidsbreed.Vastgoedprocessen in kaart brengen binnen de grootste vastgoedportefeuilles van de Vlaamse overheid' - Bruno Vanvolsem, Expert in real estate, IDEA Consult en Vincent  Gommers, Head of Valuation, Group Hugo Ceusters-SCMS nv 
   Voorstelling van het eindrapport van de studie 'Portefeuillebeheer overheidsbreed’. Voor de studie werden interviews afgenomen met de grootste vastgoedbeheerders van de Vlaamse overheid. Naast het bieden van een overzicht van een huidige stand van zaken, heeft de studie ook de verschillen/gelijkenissen tussen de entiteiten opgelijst, alsook deze met de privé-markt en de Rijksoverheid in Nederland. Uit de analyse werden aanbevelingen geformuleerd over hoe de krachten van de entiteiten kunnen gebundeld worden en middelen efficiënter kunnen aangewend worden.
  • Workshop 1: De Vlaamse Vastgoeddatabank vanuit gebruikersperspectief  - An Maeyens, Ruimte Vlaanderen en Marc Deleu, Agentschap Informatie Vlaanderen 
   Samen werd bekeken hoe de vastgoeddatabank verbeterd kan worden vanuit de aanbevelingen van de studie ‘portefeuillebeheer overheidsbreed’ en vanuit de resultaten van de gebruikersenquête van eind 2015.
  • Workshop 2: Benchmarking en prestatiemeting in jouw vastgoedportefeuille Sabrina Prieus, Het Facilitair Bedrijf en Lore Vantomme, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
   Er werd onderzocht wat de volgende stap is na de inventarisatie van gegevens en hoe dit op een zinnige en bruikbare manier kan gebeuren in het eigen programma of project management.
  • Workshop 3: Gronden en gebouwen optimaal benutten - Iris Levuur, Codecrea en Inge Leenders, Ruimte Vlaanderen 
   Het vraagstuk van on(der)benut vastgoed werd getackeld en er werd bekeken hoe we dit kunnen vermijden, oplossen en de potenties kunnen ontdekken en realiseren.
  • Resultaten enquêtes vastgoedforum en vastgoeddatabank Sabrina Prieus, Teamhoofd Vastgoedbeleid, Het Facilitair Bedrijf 
   Eind 2015 hebben we 2 enquêtes uitgestuurd om te polsen naar de ervaring met de vastgoedinvoermodule,de vastgoedrapportering en het Vastgoedforum. De resultaten en initiatieven die genomen zullen worden werden kort voorgesteld.