chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definities en richtlijnen vastgoed

  Energie, Hernieuwbare energie

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Type › Geothermie (warmte/koude)

  Energie kan gewonnen worden in de vorm van warmte die onder het vaste aardoppervlak is opgeslagen. Dit zijn alle technologieën die gebruik maken van de bodem voor energetisch gebruik (bv. Boorgat Energie Opslag BEO, Koude-Warmte Opslag KWO).

  Type › Restwarmte

  Restwarmte is proceswarmte die vrijkomt uit een proces dat niet tot doel heeft warmte, elektriciteit of mechanische energie te produceren en dat niet stuurbaar is in functie van de warmtevraag. De locatie van benutting van restwarmte kan liggen buiten de bedrijfsvestiging waar de warmte gegenereerd wordt.

  Type › Warmtepomp (warmte en ev. koude)

  Een warmtepomp haalt warmte van lage temperatuur uit de natuur (bodem, grondwater, buiten- of afvoerlucht) en geeft die warmte op een hogere temperatuur af in de ruimtes die verwarmd dienen te worden. Het rendement wordt bepaald door de warmtebron (lucht, water, bodem,…), de warmteafgifte systeem (vloerverwarming, lucht,…), het al dan niet benutten van de beschikbare koude en het type energiebron (elektriciteit of gas).

  Type › Waterkracht (elektriciteit)

  Waterkracht is de elektrische energie die een turbine uit stromend of vallend water kan halen. In de waterkrachtcentrale brengt het water een turbine in beweging. Naast voldoende water is er ook een zeker hoogteverschil nodig om de turbines van een waterkrachtcentrale in beweging te brengen. De turbines kunnen op hun beurt generatoren aandrijven, die elektriciteit produceren.

  Type › Windenergie (elektriciteit)

  Dit is een installatie waarbij windkracht omgezet wordt in elektriciteit.

  Type › WKK-installatie (elektriciteit/warmte)

  Een warmtekrachtkoppeling-installatie wekt tegelijk warmte en elektriciteit op. De WKK kan door verschillende brandstoffen aangedreven worden, bv door aardgas, biogas, … Gelieve dit op te geven in het opmerkingenveld.

  Type › Zonne-energie photovoltaïsch (elektriciteit)

  Hierbij wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit.

  Type › Zonne-energie thermisch (warm water)

  Hierbij wordt zonne-energie omgezet in warmte bv voor het verwarmen van sanitair warm water.

  Energie, Koppelen EAN

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  EAN nummer

  Gelieve hier de EAN-code te selecteren die voor dit specifieke gebouw van toepassing is aan de hand van onderstaande keuzetabel.

  Type

  Gelieve hier het type verbruik te selecteren waarvoor je de EAN-code wil koppelen aan dit specifieke gebouw. Gas of elektriciteit.

  Verdeelsleutel %

  Indien het gebouw slechts 1 verbruiksmeter (en dus 1 EAN-code) heeft dan is de verdeelsleutel 100%. Enkel in geval dat verschillende gebouwen op één verbruiksmeter (en dus 1 EAN-code) staan, dien je hier de verdeelsleutel (gewicht) weer te geven d.m.v. een percentage.

  Energie, Nieuw EAN

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Nieuwe EAN code

  Geef hier de EAN-code in die je wil koppelen aan het gebouw.

  Type

  Gelieve hier het type verbruik te selecteren waarvoor je de EAN-code wil koppelen aan dit specifieke gebouw.

  Verdeelsleutel (%)

  Indien het gebouw slechts 1 verbruiksmeter (en dus 1 EAN-code) heeft dan is de verdeelsleutel 100%. Enkel in geval dat verschillende gebouwen op één verbruiksmeter (en dus 1 EAN-code) staan, dien je hier de verdeelsleutel (gewicht) weer te geven d.m.v. een percentage.

  Energie, Stookolieverbruik

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Jaar

  Kies het jaar waarvoor je de gegevens zult invullen.

  Jaarlijks verbruik stookolie

  Het jaarlijks stookolieverbruik is het werkelijk totaal stookolieverbruik van 1 jaar. Het wordt uitgedrukt in liter als geheel getal (geen cijfers na de komma), en wordt op de volgende manier bepaald: 1) Als er een stookoliedebietmeter aanwezig is: Het betreft het werkelijk totaal stookolieverbruik en niet het primair stookolieverbuik of graaddagen gecorrigeerd verbruik. Deze stookolieverbruiken worden bepaald aan de hand van de aflezing op de stookoliedebietmeter. 2) Als er geen stookoliedebietmeter aanwezig is: Dit verbruik wordt berekend via een rekenmodule .

  KBO-nummer leverancier

  Het KBO-nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Bv.: 0999 999 999

  Je kan het KBO-nummer opzoeken op: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

  Naam leverancier

  Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan afnemers energie (stookolie, elektriciteit, gas) verkoopt.

  Raamcontract

  Hier vul je J (ja) of N (nee) in. Je dient J (ja) in te vullen indien het energiecontract met de bewuste leverancier valt onder een raamcontract bv een contract dat onderhandeld werd door Het Facilitair Bedrijf. Een raamcontract is een afspraak tussen een leverancier en een klant om een bepaald product of dienst voor een vaste looptijd voor een vooraf afgesproken prijs, en tegen vooraf afgesproken voorwaarden te leveren. Soms worden er ook minimum en/of maximum af te nemen aantallen afgesproken, die soms tegen gunstiger voorwaarden (bijvoorbeeld levertijd) worden geleverd.

  Stookoliedebietmeter aanwezig?

  Een stookoliedebietmeter is verplicht volgens de EPC-regelgeving. Indien stookolie aangewend wordt, dient een stookoliedebietmeter aanwezig te zijn.

  Energie, Waterverbruik

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Capaciteit regenwatersysteem (liter)

  Geef hier de totale inhoud van de regenwaterputten op in liter.

  Jaar

  Kies het jaar waarvoor u de gegevens zult invullen.

  Jaarlijks verbruik water (m³)

  Het jaarlijks waterverbruik is het werkelijk totaal waterverbruik in 1 jaar. Dit verbruik is terug te vinden op de jaarafrekeningen van de waterfacturen of via een eigen energieboekhouding op basis van de meterstanden. Het jaarlijks waterverbruik wordt uitgedrukt in m³ als geheel getal (geen cijfers na de komma). Indien het verbruik niet start op 1 januari (en niet eindigt op 31 december), dan heeft het verbruik betrekking op het jaar welke de meeste verbruiksmaanden telt. Bijvoorbeeld: verbruiken in de periode 30/05/2008 - 29/05/2009 worden beschouwd voor het jaar 2008 gezien deze 7 maanden bevat.

  KBO-nummer leverancier

  Het KBO-nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Bv.: 0999 999 999

  Je kan het KBO-nummer opzoeken op: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

  Naam leverancier

  Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan afnemers energie (stookolie, elektriciteit, gas) verkoopt.

  Startpagina's

  XLS