chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definities en richtlijnen vastgoed

  Energie, Waterverbruik

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Nummer watermeter

  Nummer van de watermeter die het waterverbruik registreert.

  Regenwatersysteem aanwezig?

  Regenwaterrecuperatie is het opvangen en gebruiken van regenwater. Dit water kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld toiletspoeling, tuinbesproeiing, schoonmaak.

  Gebouwen, Duurzaamheidslabel

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Ander label

  Indien voorgaande keuzes niet van toepassing zijn, kan dit veld vrij ingevuld worden.

  Score

  De score die vermeld staat op het label.

  Toegekend(e) label(s)

  Kies een label uit de keuzetabel. Indien je een label wil toevoegen, gelieve dit te melden via vastgoed@vlaanderen.be

  Label › BREEAM New Construction

  Meer info op: http://www.breeam.org/

  Label › B-Referentieel

  Het Belgisch Referentieel Kader (B-Referentieel), dat gezamenlijk werd uitgewerkt door het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft als doel om gebouwen een label te geven in functie van hun duurzaamheid en een link te maken naar Breeam. Het is van toepassing op zowel openbare als privégebouwen, en zowel op bestaande als op nieuwe en gerenoveerde gebouwen.

  Label › BREEAM In-use

  Meer info op: http://www.breeam.org/

  Label › BREEAM Refurbishment

  Meer info op: http://www.breeam.org/

  Label › De Groene Sleutel

  Meer info op: http://www.groenesleutel.be/

  Label › Duurzaamheidsmeter: Instrument voor duurzame scholenbouw

  Meer info op: http://www.agion.be/publicaties/Instrument%20Duurzame%20Scholenbouw.aspx

  Label › GreenCalc

  Meer info op: http://greencalc.com/

  Label › Lage energie gebouw

  Maximale energievraag is beperkt tot 30 kWh/m² per jaar

  Label › Passiefgebouw

  Netto energiebehoefte voor verwarming kleiner dan of gelijk aan 15 kWh/m²jaar. Luchtdichtheid n50 kleiner dan of gelijk aan 0,6 h-1 (o.b.v. een luchtdichtheidsmeting). Temperatuuroverschrijdingsfrequentie boven 25°C kleiner dan of gelijk aan 5%.

  Label › Valideo

  Meer info op: http://www.valideo.org/Public/valideo_home.php

  Label › VIPA criteria duurzaamheid

  Meer info op: http://www4wvg.vlaanderen.be/wvg/vipa/duurzaambouwen/Paginas/CriteriaDuu...

  Label › Vlaamse Maatstaf voor Duurzaam Wonen en Bouwen

  Meer info op: http://do.vlaanderen.be/beleid/vlaams-beleid/vlaamse-strategie-duurzame-...

  Label › Waardering van kantoorgebouwen (2007)

  Meer info op: http://www2.vlaanderen.be/facilitair_management/vastgoedbeheer/duurzaamk...

  Label › Waardering van kantoorgebouwen (2010)

  Meer info op: http://www2.vlaanderen.be/facilitair_management/vastgoedbeheer/duurzaamk...

  Gebouwen, Eigenaar

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Andere eigenaar

  De eigenaar is een externe; maakt geen deel uit van de Vlaamse overheid.

  Eigenaar Vlaamse overheid

  Maakt de eigenaar maakt deel uit van de Vlaamse overheid. Kies een entiteit uit de keuzelijst.

  Eigendomsrechten

  Duid aan welke eigendomsrechten gevestigd zijn op het goed. Dit zijn zakelijke rechten.

  KBO-nummer

  Het KBO-nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers. Bv.: 0999 999 999
  Je kan het KBO-nummer opzoeken op: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html

  Natuurlijke persoon (NP)

  De eigenaar is een externe; maar geen onderneming

  Percentage (%)

  Geef aan voor hoeveel percentage de eigenaar het goed in eigendom heeft. Standaard wordt hier 100% ingevuld.

  Startpagina's

  XLS