chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definities en richtlijnen vastgoed

  Gebouwen, Functionele gegevens

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Jaar laatste grondige wijziging

  Het jaar waarin het gebouw voor de laatste maal grondig gerenoveerd werd. Het is het jaar waarin de werken afgerond werden. Een grondige renovatie is een renovatie waarvoor een bouwvergunning moet bekomen worden.

  Netto kantooroppervlakte (m²)

  Het gaat hier over de bruikbare netto kantooroppervlakte  op de verdiepingen. Uitgedrukt in m². Indien mogelijk dient de opmeetmethode beschreven in de norm NBN EN 15221-6 gehanteerd te worden voor het bepalen van de primaire vloeroppervlakte (PA). Dit is de oppervlakte van een bouwlaag, waar de individuele werkplekken, samenwerkplekken en ondersteunende functies zoals koffiehoek, servicelokaal, rolarchief, datalokaal, berging, kitchenette ingericht worden. Dit is exclusief sanitair, technische lokalen, verticale circulatie en horizontale circulatie.

  Opgelet: leslokalen, loketten enz. worden bij de (gemeenschappelijke) area geteld.

  Strategie op termijn

  Hier kan je aangeven welke strategische plannen er zijn met het goed op termijn. Standaard wordt er ‘onduidelijk/geen strategie’ ingevuld.

  Strategie op termijn > Afstoten

  ‘Afstoten’ houdt in dat het goed op termijn niet in de portefeuille blijft en dat het bv. zal verlaten worden aan het einde van het huurcontract of dat het gebouw verkocht zal worden. Het onderhoud wordt naar een minimum herleid.

  Strategie op termijn > Bijzonder behouden

  ‘Bijzonder behouden’ geeft aan dat het een bijzonder goed is wegens zijn status bv als onroerend erfgoed of imago.  Het is wenselijk dat het goed in de portefeuille blijft wegens de strategische waarde van het goed. Het is vaak niet mogelijk te optimaliseren naar een voorbeeldfunctie (naar toegankelijkheid, duurzaamheid, circulariteit, energiezuinigheid, …). Daarom dienen deze gebouwen in termen van energie gecompenseerd te worden door de overige gebouwen in de portefeuille. In erfpacht gegeven panden behoren ook tot deze categorie, maar dienen niet gecompenseerd te worden.

  Strategie op termijn > Flexibel behouden

  ‘Flexibel behouden’ duidt aan dat het goed voorlopig in de portefeuille blijft, maar binnen enkele jaren toch afgestoten zal worden. Het onderhoud wordt normaal uitgevoerd.

  Strategie op termijn > Strategisch behouden

  ‘Strategisch behouden’ betekent dat het goed in de portefeuille blijft wegens de strategische waarde van het goed. 

  Tijdshorizon

  Geef aan binnen welke tijdshorizon de strategie m.b.t. het gebouw beoogd wordt. Bv. het gebouw wordt verlaten op het einde van het huurcontract in maart 2025.

  Wordt het gebouw gekoeld?

  Is er een systeem aanwezig om de temperatuur in het gebouw te sturen, waardoor de temperatuur afneemt. Bv. airconditioning unit

  Wordt het gebouw verwarmd?

  Is er een systeem aanwezig om de temperatuur in het gebouw te sturen, waardoor de temperatuur toeneemt. Bv. stookinstallatie

  Gebouw toestand › Afgebroken

  De constructie werd afgebroken.

  Gebouw toestand › Deels in gebruik

  Slechts een deel van het gebouw is in gebruik genomen door personen die toegelaten zijn er gebruik van te maken.

  Gebouw toestand › Einde huur

  Het huurcontract is afgelopen.

  Gebouw toestand › Gekraakt

  Kraken is het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerende zaak in de vorm van een ongebruikt terrein, gebouw of ruimte daarvan.

  Gebouw toestand › In opbouw (nieuwbouw)

  De term in opbouw slaat op nieuwe constructies.

  Gebouw toestand › In renovatie

  Het vernieuwen of opknappen van een constructie.

  Gebouw toestand › Leegstaand

  Een gebouw dat langer dan 12 aaneensluitende maanden niet bewoond is of een gebouw waarvan de totale oppervlakte voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens de functie van het gebouw.

  Gebouw toestand › Ongeschikt en onbewoonbaar

  Of een constructie ongeschikt en onbewoonbaar wordt beschouwd, wordt bepaald o.b.v. een woningonderzoek.

  Gebouw toestand › Verkocht

  Het onroerende goed werd van de hand gedaan.

  Gebouw toestand › Verwaarloosd

  Of een constructie als verwaarloosd wordt beschouwd, wordt bepaald o.b.v. een technisch verslag.

  Gebouw toestand › Volledig in gebruik

  Het gebouw is volledig in gebruik genomen door personen die toegelaten zijn er gebruik van te maken.

  Gebouwen, Gebruiker

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Aantal parkeerplaatsen auto

  Hier wordt het totaal aantal parkeerplaatsen gevraagd. Een parkeerplaats is een parkeergelegenheid, niet onmiddellijk grenzend aan of afgescheiden van de (hoofd)rijbaan, bestemd voor het parkeren van 1 gemotoriseerd voertuig, in dit geval voor een auto.

  Aantal werkplekken

  Werkplek = een zitplaats of ruimte in de Office Area, waar individueel of in team gewerkt kan worden. De inrichting van de Office Area raakt aan 2 typologieën: de basiswerkplek en de samenwerkplek. Deze dienen allen bij voorkeur gelegen te zijn in de zone van 1e daglicht (afhankelijk van de typologie van een gebouw). Rode draad in het geheel is dat deze bouwelementen van de office area multifunctioneel kunnen worden ingevuld en modulair (dezelfde afmetingen of een veelvoud ervan) zijn opgevat, zodat groei of krimp van entiteiten -door het in- en uitschuiven van de bouwelementen- relatief makkelijk en vooral kostenefficiënt kan worden gefaciliteerd. Indien er geen werkplekken zijn, noteer dan het cijfer '0' in het invulveld.

  Gebruiker niet van de Vlaamse overheid

  De gebruiker maakt geen deel uit van de Vlaamse overheid.

  Gebruiker Vlaamse overheid

  De (sub) entiteit die het gebruiksrecht heeft en dit gebouw voor minstens 1 personeelslid als standaardbedrijfslocatie heeft. Standaardbedrijfslocatie wordt gedefinieerd in de omzendbrief ‘Tijds-en plaats onafhankelijk werken’.

  Startpagina's

  XLS