chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Definities en richtlijnen vastgoed

  Gebouwen, Geocodering

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Correcte locatie op de webkaart?

  Geef aan of de locatie van het gebouw correct is op de webkaart.

  Correctie OIDN nummer

  Indien in het veld "Correcte locatie op de webkaart?" nee is aangeduid verschijnt dit veld. Wanneer de locatie op de webkaart niet overeenstemt met de werkelijke locatie, geef dan hier het correct OIDN nummer op. Opzoeking van het OIDN nummer gebeurt via de Geo-Viewer, een toepassing van AGIV.

  Link naar handleiding

  Bij het klikken op deze link, krijg je de handleiding te zien hoe je het OIDNnummer van het gebouw kan terug vinden

  Link naar webkaart

  Bij het klikken op deze link, krijg je de locatie van het gebouw te zien op de webkaart.

  Gebouwen, Identificatie

  Keuzeveld/invulveld Definitie/richtlijn
  Adres

  Informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een “verblijfsobject”, een “gebouw”, een “ligplaats”, een “standplaats” of een “perceel” op basis van de naam van de “gemeente", de “straatnaam”, het “huisnummer” eventueel aangevuld met een “busnummer” en met een “postcode”

  Busnummer

  Hier vul je, in voorkomend geval, het busnummer in. Voorbeeld: 5

  Dienstverleningscode

  Het Facilitair Bedrijf gebruikt dienstverleningscodes die bepalen of de werken door de afdeling Technisch Beheer worden opgenomen en op welk budget deze werden gedragen. 

  De codes zijn niet van toepassing op netwerken ICT, schoonmaak, huur, enz. Het team Facilipunt kent de codes toe en bezorgt deze aan Technisch Beheer ter validatie. Na validatie worden de codes opgeladen in het eigen facilitair management informatie systeem (FMIS) van Het Facilitair Bedrijf. 

  “Budget Het Facilitair Bedrijf en personeel Het Facilitair Bedrijf”

  10: grote kantoorgebouwen en VAC's: dit zijn de gebouwen waarin Het Facilitair Bedrijf conform de beslissing van de VR van 23 april 2004 de gebouwverantwoordelijkheid opneemt
  20: andere kantoorgebouwen 
  37: binnenlandse eigendommen Vlaamse overheid (Het Facilitair Bedrijf) 

  “Gedeeld budget entiteit/Het Facilitair Bedrijf en personeel Het Facilitair Bedrijf”

  30: niet-kantoorgebouwen en gemengde gebouwen  

  “Budget entiteit en personeel Het Facilitair Bedrijf”

  35: niet-kantoorgebouwen en gemengde gebouwen
  35bis: niet-kantoorgebouwen en gemengde gebouwen, maar enkel eigenaarsonderhoud 
  35x: gemengde gebouwen en verdeelsleutel niet eenduidig bepaald 
  50: administratief beheer wordt door Het Facilitair Bedrijf opgenomen (bv in Orafin boeken)

  “Budget Het Facilitair Bedrijf en personeel entiteit”

  37bis: buitenlandse eigendommen Vlaamse overheid 

  “Budget entiteit en personeel entiteit”

  36: huisvesting die niet beheerd wordt door Het Facilitair Bedrijf, waarvoor er eventueel wel bouwprojecten kunnen aangevraagd worden.
  40: huisvesting die niet beheerd wordt door Het Facilitair Bedrijf
  41: huisvesting in contractbeheer van Het Facilitair Bedrijf, maar niet in beheer van Het Facilitair Bedrijf (bv omwille van concessie of erfpacht)

  Eigen identificatie code

  Hier vul je jouw eigen identificatienummer in. Dit nummer zal later kunnen gebruikt worden om het gebouw te identificeren. Voorbeeld: H21002

  Entiteit databeheerder

  Hier zie je welke entiteit instaat voor de kwaliteit van de gegevens voor dit gebouw in de vastgoeddatabank. Desgewenst kan je dit ook zelf aanpassen in onderling overleg met de 'andere' entiteit.

  FMIS code

  FMIS staat voor Facilitair Management Informatie Systeem, een generieke term voor een vastgoedbeheersysteem.

  FMIS gebouwnaam

  Deze naamgeving wordt automatisch gegenereerd en zal de 'gebouwnaam' op termijn vervangen omwille van uniformiteit. Voor de benaming van de gebouwen werd als zodanig onderstaande standaard uitgewerkt:
  • Voor gebouwen met een officiële naam (bekrachtigd door de Vlaamse Regering, decreet of besluit – in de Vlaamse codex)
  => formaat: [gemeente] [gebouwnaam]
  vb.: Brussel Boudewijn
  • Vlaams administratie centra en annexen (VAC’s)
  => formaat: VAC [gemeente] [gebouwnaam]
  vb.: VAC Gent Virginie Loveling
  • Vlaamse huizen
  => formaat: Vlaams Huis [gemeente] [ISO landcode]
  vb.: Vlaams Huis in New York US
  • Buitenlandse gebouwen
  => formaat: [gemeente (ISO landcode)] [gebouwnaam in lokale taal]
  vb.: New York US Suite C - New York Times Building
  • Alle andere gebouwen met een ‘gekende’ naam of duidelijke aanduiding
  => formaat: [gemeente] [straat] [gebouwnaam]
  vb.: Gent Gebroeders Van Eyckstraat Provinciehuis
  • Alle andere gebouwen
  => formaat: [gemeente] [straat] [huisnummer/busnummer] [type]
  vb.: Gent Kersstraat 75/2 sluisgebouw
  Indien meerdere gebouwen van hetzelfde type op eenzelfde adres bestaan, wordt er een volgnummer aan toegekend, bestaande uit 3 cijfers.
  vb.: Kasterlee Molenstraat 62 Sanitair 001

  GebouweenheidID

  Elk gebouw met een gebouwID en een of meerdere gebouweenheden heeft per gebouweenheid een uniek gebouweenheidID. 

  Gebouwengroep

  Een gebouwengroep is een logische groepering van gebouwen: 

  • die behoren tot een groep van grote kantoorgebouwen (vb. VAC + VAC Annexen);
  • binnen 1 domein, infrastructuurcomplex of 1 officieel afgebakend grondgebied vallen;
  • geografisch dichtbij elkaar en bezet worden door een entiteit/organisatie;
  • geografisch gegroepeerd liggen;
  • of organisatorisch tot het patrimonium van 1 entiteit behoren. 
  GebouwID

  Elk gebouw in Vlaanderen heeft een uniek gebouwID afkomstig van het Gebouwen -en Adressenregister. Het gebruik van het gebouwID heeft als voordeel dat je kan koppelen met andere entiteiten of organisaties die ook gebruik maken van deze bouwsteen. 

  Gebouwnaam

  Hier wordt de gebouwnaam getoond die door de databeheerder gegeven werd in de
  vorige release.

  Gemeente

  Hier vul je de gemeente in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: Brussel

  Huisnummer

  Hier vul je het huisnummer in van het liggingsadres (niet het administratief adres). Voorbeeld: 30

  Infrastructuurcode OraFin

  Geeft de code weer van het gebouw in het OraFin-systeem

  Land

  Niet alle gebouwen zijn in België gelegen, vandaar dat wordt gevraagd hier het land in te voegen. Voorbeeld: België. Standaard wordt hier België ingevuld.

  Postcode

  Hier vul je de postcode in waar het gebouw gelegen is. Voorbeeld: 1000

  Publiek gebouw

  Publieke gebouwen huisvesten publieke organisaties die aan een groot aantal personen
  overheidsdiensten verstrekken. Publieke organisaties bieden diensten aan die worden of
  werden verzorgd door de overheid (ook al zijn ze nu uitbesteed) of gesubsidieerd door de
  overheid, alsook gebouwen gebruikt door vzw’s die publieke diensten aanbieden of die
  door een overheid werden opgericht.

  Site

  Dit is een groepering van gebouwen binnen Vlaanderen op basis van locatie maar uitsluitend gebaseerd op gebouwen uit het Gebouwen -en Adressenregister. In Brussel waar het Gebouwen -en Adressenregister niet actief is kunnen dus geen sites aangemaakt worden.

  Straat

  Hier vul je de straatnaam in. Bij voorkeur maak je voor adressen in Vlaanderen daarbij gebruik van het CRAB. Het acroniem ‘CRAB’ staat voor ‘Centraal Referentieadressenbestand’. Het CRAB is het adressenproject van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen. Nuttige link: https://overheid.vlaanderen.be/producten-diensten/gebouwen-adressenregis... Boudewijnlaan

  Subadres(sen)

  Indien een gebouw bv verschillende toegangen heeft, kan hetzelfde gebouw verschillende adressen hebben. Hier kan je de subadressen vermelden zodat dubbele opname in de databank vermeden wordt.

  Type gebouw

  Geef aan tot welk type het gebouw behoort. Indien je het gebouw niet kan thuisbrengen in één van de types, neem contact op met vastgoed.vlaanderen.be, dan wordt bekeken of er een nieuw type kan opgenomen worden.

  Startpagina's

  XLS