chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Om op een overheidsbrede manier aan vastgoed als een strategische troef actief te werken, is er een stimulerende structuur nodig. Een beleid gericht op samenwerking, kennis- en ervaringsdeling heeft behoefte aan een samenwerkings- en uitwisselingsplatform: het ‘Vlaams Vastgoedforum’. De werking van het vastgoedforum is in eerste instantie strategisch en gericht op het bereiken van gezamenlijke doelstellingen.

  Doelstelling

  De hoofddoelstelling van het Vlaams Vastgoedforum is het verhogen van het maatschappelijk en financieel rendement van de onroerend goederen van de Vlaamse overheid door interne samenwerking met respect voor de entiteitspecifieke vastgoeddoelstellingen. 

  Doelgroep

  De kerndoelgroep voor het Vlaams Vastgoedforum richt zich in eerste instantie tot de Vlaamse entiteiten zoals opgenomen in het toepassingsgebied van het Vastgoedbeleid. Binnen deze groep wordt het meest intensief samengewerkt. Al deze partijen worden verzocht mee te werken aan de verdere uitbouw van een vastgoedbeleid voor de Vlaamse overheid als geheel en een kennisdeling tussen Vlaamse entiteiten onderling. Concreet worden de vastgoedverantwoordelijken, de databeheerders vastgoed en geïnteresseerden in vastgoed binnen de Vlaamse overheid uitgenodigd. 

  Werking

  Het Vlaams Vastgoedforum is geen nieuwe entiteit maar een lichte structuur gradueel uit te bouwen in functie van kennisuitwisseling en samenwerking tussen alle verschillende vastgoedactoren binnen de Vlaamse overheid en daarbuiten. Het is een organisatiebreed forum voor alle overheidsvastgoedonderwerpen.

  Om de werking efficiënt te houden is het aantal samenkomsten per jaar beperkt. Het is aan de leden van het forum om gezamelijk de werkagenda op te maken. Afhankelijk van de voorliggende agendapunten kunnen er ook onderdelen worden samengeroepen afhankelijk van het vereiste niveau (politiek, administratief strategisch, administratief operationeel) of van de focus (publiek vastgoed, patrimonium). Dit kan de vorm krijgen van zowel een structurele stuur- of programmagroep dan wel van werkgroepen.

  Trekker

  Als belangrijke exploitant van vastgoed binnen de Vlaamse overheid, heeft Het Facilitair Bedrijf een voorbeeldrol te vervullen binnen de Vlaamse overheid. Naast het streven naar duurzaamheid, toegankelijkheid, enz. vertaalt dit zich in een klantgerichte werking van de entiteit inzake vastgoedbeleid en -beheer.

  Om hiertoe te komen is het, onder andere, belangrijk uitdagende en klantgerichte Service Level Agreements (SLA's) af te sluiten met haar klanten, het fungeren als een uniek aanspreekpunt voor de huisvestingsnoden van de klant door een goede klantencommunicatie of account management en het kunnen terugvallen op een goede ICT-onderbouwing en een uniform, intern werkingskader. Het Facilitair Bedrijf zal in de toekomst een belangrijke trekkers- en voorbeeldrol opnemen inzake vastgoedbeleid en -beheer.