chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vastgoedwijzer 2016

  De Vastgoedwijzer werd in een nieuw jasje gestoken: voortaan bestaat het uit 3 delen: gronden, gebouwen en energie. De Vastgoedwijzer 2016 is gebaseerd op de managementrapporten op datum van 1/01/2017. Deze rapporten geven maandelijks – op de eerste dag van de maand - de status van de gegevens in de vastgoeddatabank weer voor gebouwen en energie. De informatie is beschikbaar per entiteit van de Vlaamse overheid en overkoepelend voor de gehele Vlaamse overheid. Het rapport gronden wordt één keer per jaar vernieuwd bij het binnenkomen van de informatie van VLABEL.

  De status van de gronden van 31/12/2015 werd nog niet verwerkt bij VLABEL omdat de datakwaliteit onvoldoende was. De oorzaak wordt in overleg met de FOD Financiën weggewerkt. Bijgevolg bevat de Vastgoedwijzer 2016 geen update van de status van de gronden t.o.v. de vorige vastgoedwijzer. Wel werd de informatie van de gronden van de lokale besturen – steden en gemeenten, provincies en provinciale ontwikkelingsmaatschappijen – in de vastgoeddatabank opgenomen. Deze zijn raadpleegbaar in het maatrapport ‘gronden’ en zijn geografisch te bekijken op de webkaart ‘gronden’. Er is ook een overkoepelend managementrapport van de lokale besturen beschikbaar op intranet.

  Het voordeel van ‘het nieuwe jasje’ is dat er meer informatie in de tabellen opgenomen kan worden, zoals de status van de voorbijgaande jaren, zodat de evolutie van de cijfers meteen duidelijk wordt. T.o.v. de vorige vastgoedwijzer zijn er ook enkele nieuwe cijfers opgenomen: de evolutie van de inkomsten voor de gebouwen in eigendom, de top 10 van de gebouwen met het grootste besparingspotentieel en het aantal percelen in eigendom gerangschikt volgens grootte.

  De vastgoeddatabank werd in het kader van de Klimaattop gebruikt in de uitwerking van het actieplan energie-efficiëntie, waar het Vlaams Energiebedrijf de trekker van is. Tijdens de Klimaattop werden duidelijke doelen vooropgesteld: tegen 2030 zal de CO2–uitstoot met 40% verlaagd worden t.o.v. 2005 (in gebouwen, technische infrastructuur en dienstvoertuigen) en zal er 27% primair energieverbruik bespaard worden.

  In het kader van een actief portefeuillebeheer worden door het agentschap Facilitair Bedrijf niet-bestemde onroerende goederen verkocht en worden de inkomsten gebruikt worden om de middelen vanuit het Klimaatfonds aan te vullen bij het verbeteren van bestaande panden.

  In het kader van het 'Terra-project' wordt de vastgoeddatabank uitgebreid met gegevens over het energieverbruik. Voor deze uitbreiding werd eind 2016 een proof of concept gepresenteerd.

  Gronden – status 31/12/2014
  Bekijk het rapport Gronden