chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vastgoedwijzer 2017

  De Vastgoedwijzer maakt een momentopname van de status van het Vlaamse overheidsvastgoed, met informatie over drie thema’s: gronden, gebouwen en energie. De gegevens komen uit de vastgoeddatabank.

  • Uit de vastgoeddatabank worden elke eerste dag van de maand managementrapporten getrokken met de status van de data op die dag. De Vastgoedwijzer 2017 is gebaseerd op de managementrapporten van 1/01/2018.
  • Het rapport gronden wordt één keer per jaar vernieuwd bij het binnenkomen van de informatie van Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). 
  • Het rapport energie wordt één keer per jaar vernieuwd bij het binnenkomen van de informatie van het Vlaams Energiebedrijf (VEB). 

  De vastgoeddatabank wordt momenteel vernieuwd. Hierna zal de Vastgoedwijzer in een andere vorm verschijnen.

  Gebouwen

  Algemeen zijn er geen veranderingen in de cijfers van het vastgoed van de Vlaamse overheid ten opzichte van 2016.

  • De datakwaliteit van bijvoorbeeld de gegevens in oppervlakten en gebouwrechten verbetert geleidelijk.
  • Het totaal aantal gebouwen in eigendom en gebruik daalt lichtjes ten opzichte van 2016 door o.a. de verkoop van 107 sociale woningen.
  • Door de ingebruikname van het Herman Teirlinckgebouw stijgen de huurkosten tijdelijk ten gevolge van een dubbeltelling met de huur van het Boudewijn- en het Phoenixgebouw. Deze twee laatste gebouwen werden eind 2017 verlaten.
  • Het aantal leegstaande en verwaarloosde panden stijgt jaar na jaar, het gaat hier vooral om woningen en openbare infrastructuur.
  • De Vlaamse Waterweg (Waterwegen en Zeekanaal nv en nv De Scheepvaart) heeft met 663 gebouwen de meeste gebouwen in beheer. Deze gebouwen vertegenwoordigen 23,18% van het totaal aantal gebouwen in de vastgoeddatabank.

  Gronden

  VLABEL  en FOD Financiën verbeterden eind vorig jaar de datakwaliteit van de gronden. VLABEL verwerkte recent de status van de gronden van 31/12/2015 en 31/12/2016. Het verwerken en verrijken van de perceelinformatie werd opgestart maar is momenteel nog lopende. Bijgevolg bevat de Vastgoedwijzer 2017 geen update van de status van de gronden. Deze wordt verwacht eind maart 2019.

  Energie

  In het kader van het 'Terra-project' wordt de vastgoeddatabank verrijkt met gegevens over het energieverbruik. Door technische problemen bij het Vlaams Energiebedrijf  werden de energiegegevens laattijdig en niet volledig opgeleverd. Daardoor bevat de Vastgoedwijzer 2017 geen update van de status van de energieverbruiken bevat. Deze wordt verwacht eind april 2018.

  Het Terra-project is een samenwerking op gebied van data-uitwisseling van gegevens over ICT-infrastructuur, energie en patrimonium - tussen het Vlaams Energiebedrijf en Het Facilitair Bedrijf.