chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Veilige werkomgeving bij coronamaatregelen: Evenementen

  Update: 15 oktober 2021

  De regels voor het organiseren van evenementen zijn op 1 oktober opnieuw versoepeld. Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelden nog steeds strikte regels. Hieronder vind je een overzicht van de maatregelen die in Vlaanderen en Brussel van toepassing zijn.

  Overzicht

  • 1

   Algemeen: personeelsevenementen vs evenementen voor publiek

   Het Ministerieel Besluit rond de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken definieert 'private bijeenkomsten' als een bijeenkomst waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen.

   Een personeelsevenement moet volgens die definitie steeds beschouwd worden als een private bijeenkomst. Ook wanneer de toegang voor externe bezoekers beperkt is tot een individueel (op naam) uitgenodigd publiek (bv. collega's van andere entiteiten, oud-medewerkers, partners...) wordt de bijeenkomst beschouwd als een private bijeenkomst.

   Evenementen zoals studiedagen, opendeurdagen, netwerkevents, voorstellingen, beurzen,... waarbij de uitnodiging wordt verspreid naar een breed publiek worden beschouwd als een evenement voor publiek.

   Voor evenementen voor publiek gelden andere richtlijnen dan voor private bijeenkomsten

  • 2

   Maatregelen voor personeelsevenementen - grondgebied Vlaams Gewest

   Personeelsevenementen worden tot nader order beschouwd als een private bijeenkomst in werkcontext waarvoor gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) niet is toegelaten.

   Personeelsevenementen kunnen sinds 1 oktober 2021 doorgaan met een capaciteit van 500 personen binnen en 750 personen buiten.

    • Bij voorkeur gaan de activiteiten buiten door.
    • Voor personeelsevenementen die binnen doorgaan, neemt de organiserende entiteit extra maatregelen (bijvoorbeeld werken met kleinere bubbels, mondmaskers,…) om het risico op besmetting met COVID-19 te beperken. De preventieadviseur kan daarin advies geven.

   Personeelsevenementen met een capaciteit van meer dan 500 personen binnen of 750 personen buiten kunnen enkel doorgaan mits toestemming van de lokale overheid op basis van een ingevulde CERM. De lokale overheid kan extra maatregelen aan haar toestemming verbinden.

  • 3

   Evenementen voor een extern publiek - grondgebied Vlaams Gewest

   Kleinere evenementen

   Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen kunnen doorgaan zonder specifieke maatregelen wanneer ze georganiseerd worden voor minder dan 500 personen binnen of minder dan 750 personen buiten.

   De social distancing regels en de mondmaskerplicht dienen niet gerespecteerd te worden, dansfeesten zijn toegelaten. De minimale horecaregels moeten worden toegepast bij deze evenementen. 

   Opgelet: voor evenementen in de gebouwen van de Vlaamse overheid wordt het toegelaten aantal personen beperkt door de maximumcapaciteit van de ruimte.

   Grotere evenementen zonder Covid Safe Ticket

   Voor zover geen toepassing gemaakt wordt van het CST (Covid Safe Ticket), gelden onderstaande regels voor evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen die:

   • binnen worden georganiseerd voor een publiek van 500 personen tot 3000 personen
   • buiten worden georganiseerd voor een publiek van 750 personen tot 5000 personen

   Deze evenementen dienen volgende regels te respecteren:

   • De regels van social distancing tussen de verschillende gezelschappen.
   • Bij het professioneel uitoefenen van horeca-activiteiten dienen de striktere horecaregels gerespecteerd te worden (mondmaskerplicht voor personeelsleden in de besloten ruimten, acht personen per tafel, enkel zitplaatsen, …).
   • De voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid na raadpleging van het Covid Event Risk Model (CERM), en desgevallend het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM), moet worden verkregen.
   • Indien het evenement binnen wordt georganiseerd, zijn zowel de medewerkers, de organisatoren als het publiek verplicht een mondmasker of elk alternatief in stof te dragen.

   Grotere evenementen met Covid Safe Ticket

   Massa-evenementen mogen

   • binnen worden georganiseerd voor een publiek van minimum 500 personen en van maximum 75.000 personen per dag
   • buiten worden georganiseerd voor een publiek van minstens 750 personen en van maximum 75.000 personene per dag

   mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid (CERM/CIRM moet niet worden gevraagd) en met naleving van de modaliteiten van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 i.v.m. het Covid Safe Ticket.

   In iedere besloten ruimte van de infrastructuur waar het massa-evenement plaatsvindt, is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht. Deze meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd, tenzij er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime wordt voorzien.

   Voor meer informatie, kan u de FAQ Evenementen van het Coronacommissariaat raadplegen.

  • 4

   Maatregelen voor personeelsevenementen - grondgebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen personeelsevenementen doorgaan met een capaciteit van maximaal 200 personen binnen of buiten.

   Wanneer de toegang beperkt is tot personeelsleden van de Vlaamse overheid en het evenement plaats vindt binnen een kantoorgebouw van de Vlaamse overheid, gelden enkel de maatregelen uit de Generieke Gids voor de verspreiding van COVID-19 op het werk:

    • Neem extra  maatregelen (bijvoorbeeld werken met kleinere bubbels, verluchting,...) om het risico op besmetting met COVID-19 te beperken. De preventieadviseur kan daarin advies geven.
    • Stem ook af met de gebouwcoördinatie en het onthaal van het kantoorgebouw.

   Wanneer de toegang beperkt is tot personeelsleden voor de Vlaamse overheid en het evenement plaatsvindt buiten een kantoorgebouw van de Vlaamse overheid, gelden de politiemaatregelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

   • Deelnemers worden onthaald in groepen van maximaal 8. Binnen de groep is onderlinge afstand niet noodzakelijk, ten opzichte van andere groepen wordt minimaal 1,5m afstand behouden.
   • Horeca en catering enkel zittend aan tafel.
   • Het dragen van een mondmasker is verplicht, tenzij men neerzit.
   • Informeer u bij de locatieverantwoordelijke voor meer details en specifieke maatregelen.
  • 5

   Evenementen voor een extern publiek - grondgebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest

   Evenementen, congressen en beurzen binnen de kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid in Brussel waar ook externen op uitgenodigd worden, volgen de regels die gelden op Brussels grondgebied. Dit betekent concreet:

   • Voor een gemengd publiek van zowel VO werknemers als externen:
    • Toegestaan tot 50 personen, met bijkomende voorzorgsmaatregelen:
     • Deelnemers worden onthaald in groepen van maximaal 8. Binnen de groep is onderlinge afstand niet noodzakelijk, ten opzichte van andere groepen wordt minimaal 1,5m afstand behouden.
     • Horeca en catering enkel zittend aan tafel.
     • Het dragen van een mondmasker is verplicht, tenzij men neerzit.
    • Grotere evenementen vanaf 50 personen worden beschouwd als massa-evenement, waarvoor de controle van Covid Safe Ticket (CST) verplicht is.
     • Aangezien de werkgever aan een werknemer geen CST mag vragen, moet hier met een externe eventorganisator gewerkt worden - buiten de Brusselse kantoorgebouwen.
   • Voor een publiek van enkel externen:
    • Toegestaan tot 50 personen, met bijkomende voorzorgsmaatregelen:
     • Deelnemers worden onthaald in groepen van maximaal 8. Binnen de groep is onderlinge afstand niet noodzakelijk, ten opzichte van andere groepen wordt minimaal 1,5m afstand behouden.
     • Horeca en catering enkel zittend aan tafel.
     • Het dragen van een mondmasker is verplicht, tenzij men neerzit.
    • Grotere evenementen vanaf 50 personen worden beschouwd als massa-evenement, waarvoor de controle van Covid Safe Ticket (CST) verplicht is door de organisator. Er gelden geen andere voorzorgsmaatregelen.
    • De beperkte groep VO-medewerkers die aanwezig zijn, moeten behoren tot de organisatie van het evenement. Aan hen mag niet gevraagd worden om een CST te tonen.

   Evenementen, congressen en beurzen in de grote kantoorgebouwen in Brussel moeten vooraf met de gebouwcoördinatie en het onthaal afgestemd worden.

  • 6

   Kader voor het gebruik van het Covid Safe Ticket bij evenementen

   Algemeen

   De toegangscontrole verloopt streng. Het CST is persoonlijk, de identiteit moet ook gecontroleerd worden.

   Voor wie wordt het CST verplicht?

   Op alle evenementen waar het CST moet worden gebruikt, is het CST verplicht vanaf 12 jaar, behalve als de deelnemers deel uitmaken van een schoolgroep.

   Het gebruik van het CST geldt enkel voor bezoekers/klanten van de betrokken sectoren en evenementen en niet voor personen die een werkrelatie hebben met de organisator van het evenement.

   Personen die niet onderworpen zijn aan het CST moeten een mondmasker dragen.

   Wie heeft het recht om een CST te controleren?

   De uitbater of de organisator van het evenement heeft het recht een CST te controleren. Zij zijn evenwel verplicht een lijst op te stellen van personen die bevoegd zijn om deze controle uit te voeren. Deze personen mogen de QR-code vergelijken met identiteitsgegevens. Het opslaan van gegevens is niet toegestaan.

   Hoe wordt het CST gecontroleerd?

   Elke uitbater of organisator moet zorgen voor de nodige instrumenten voor de controle en moet een lijst opstellen met personen die gemachtigd zijn deze controle uit te voeren. Deze personen mogen de QR-code vergelijken met de identiteitsgegevens van bezoekers/klanten.

   Indien het CST niet in orde is of indien een bezoeker/klant weigert de identiteitscontrole te ondergaan, heeft de uitbater/organisator het recht de toegang aan de betrokken personen te weigeren, en om indien nodig de politie in te schakelen.