chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verlof voor bijstand

  Nieuwe verlofregeling vanaf 2018

  Deze verlofvorm wijzigt vanaf 2018. Ga naar de vernieuwde webpagina.

  Het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek familielid (halftijds of voltijds) is een recht voor alle personeelsleden.

  • OPGELET voor contractuele personeelsleden: om aanspraak te kunnen maken op halftijds medisch bijstandsverlof moet de arbeidsregeling van het personeelslid ten minste gelijk zijn aan 3/4 van een voltijdse arbeidsregeling.
  • Het personeelslid kan het verlof opnemen om bijstand te verlenen aan of voor het verzorgen van een gezins- of familielid tot de tweede graad, dat lijdt aan een zware ziekte. Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer als zodanig beoordeelt en waarvoor hij meent dat elke vorm van sociale, familiale of mentale bijstand noodzakelijk is voor het herstel. Zowel uw bloed- als uw aanverwanten worden beschouwd als familieleden. Gezinsleden zijn de personen met wie u samenwoont.

  Duur

  • Dit type verlof wordt opgenomen in al dan niet opeenvolgende periodes van één tot drie maanden. Als het medisch bijstandsverlof wordt gebruikt tijdens of na de hospitalisatie van een zwaar ziek kind, mag het verlof worden opgenomen met één week, eventueel verlengbaar met één week.
  • Dit verloftype heeft een maximumduur van twaalf maanden per patiënt in geval van een voltijdse onderbreking en 24 maanden per patiënt als het om een halftijdse onderbreking gaat.
  • Het personeelslid dat uitsluitend en effectief samenwoont met minstens één kind en het medisch bijstandsverlof aanvraagt voor een zwaar ziek kind van ten hoogste zestien jaar heeft recht op 24 maanden voltijdse loopbaanonderbreking en 48 maanden halftijdse loopbaanonderbreking.

  Loopbaanonderbreking voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid kan opgenomen worden bovenop het contingent van 60 maanden voltijdse en 60 maanden deeltijdse loopbaanonderbreking.

   

  Regelgeving

  Hulpmiddelen