chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verlof voor deeltijdse prestaties

  Nieuwe verlofregeling vanaf 2018

  Deze verlofvorm wijzigt vanaf 2018. Ga naar de vernieuwde webpagina.

  Statutaire personeelsleden

  • Verlof voor deeltijdse prestaties is een gunst. De lijnmanager kan m.a.w. het verlof al dan niet toestaan.
  • Voor statutaire personeelsleden van rang A2E, rang A2 en lager die geen directeursfunctie uitoefenen en die zich in één van de onderstaande situaties bevindt, is het verlof voor deeltijdse prestaties echter een recht:
   • vijftig jaar of ouder;
   • minstens twee kinderen ten laste hebben die de leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt;
   • één kind ten laste hebben dat recht heeft op bijkomende kinderbijslag wegens zijn/haar aandoening of handicap;
   • als éénoudergezin minstens één kind ten laste hebben dat de leeftijd van vijftien jaar nog niet bereikt heeft;
   • mantelzorg verlenen aan een inwonend gezins- of familielid in de eerste of tweede graad.
  • De afwezigheid wordt niet bezoldigd. De bovenvermelde rechthebbenden hebben wel recht op een salarisbonus. Dat salarissupplement bedraagt 1/5 van het salaris dat het personeelslid verliest door het opnemen van verlof voor deeltijdse prestaties.
  • Gedurende de totale loopbaan kan elk personeelslid onbeperkt verlof voor deeltijdse prestaties opnemen. Enkel de eerste vijf jaar worden echter met dienstactiviteit gelijkgesteld. Na vijf jaar worden de deeltijdse prestaties met non-activiteit gelijkgesteld.
  • De lijnmanager bepaalt de precieze aanvraagmodaliteiten. De opzegging van dit verlofstelsel gebeurt overeenkomstig de procedure vervat in het arbeidsreglement van elke entiteit, raad of instelling.

  Contractuele personeelsleden

  • Voor de contractuele personeelsleden worden de deeltijdse prestaties niet georganiseerd als een verlofvorm. Een contractueel personeelslid werkt namelijk deeltijds op basis van een deeltijdse arbeidsovereenkomst. In principe zijn alle deeltijdse arbeidsregimes mogelijk.
  • Indien deeltijdse prestaties voor een bepaalde periode worden genomen, valt het contractuele personeelslid na afloop terug op zijn vorige arbeidsregime. Indien deeltijdse prestaties vanaf een bepaalde datum (zonder einddatum) worden gevraagd, is opnieuw het akkoord van de lijnmanager nodig om het vroegere arbeidsregime te mogen hervatten.

  naar boven

  Regelgeving