chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verloop procedure schorsing in het belang van de dienst

  1. Voorstel van schorsing in het belang van de dienst + eventueel aanvullende maatregelen

  • door een functionele chef van de ambtenaar
  • meedelen van voorstel tot schorsing + de redenen voor schorsing + eventueel een voorstel van aanvullende maatregelen (zie infra) + de motivering hiervoor + uitnodiging voor verhoor (ten laatste drie werkdagen voorafgaand aan verhoor)
  • wordt geviseerd door betrokkene

  2. Verhoor door de functionele chef die het voorstel heeft gedaan

  3. Beslissing tot schorsing in het belang van de dienst

  • door een functionele chef van het voorstellend personeelslid: ten minste een personeelslid van rang A1
  • wordt geviseerd door betrokkene
  • naast de schorsing in het belang van de dienst, ook volgende aanvullende maatregelen:
   • ontzegging om aanspraak te maken op bevordering en op verhoging in salaris en salarisschaal
   • vermindering van salaris ten belope van één vijfde van de netto-bezoldiging

   in volgende gevallen:

   • wanneer de ambtenaar strafrechtelijk vervolgd wordt
   • wanneer de ambtenaar tuchtrechtelijk vervolgd wordt wegens een ernstig vergrijp waarbij hij op heterdaad is betrapt of waarvoor er afdoende aanwijzingen zijn
  • de schorsing gaat in:
   • ofwel de dag nadat de ambtenaar de beslissing tot schorsing heeft geviseerd
   • ofwel de dag na het aanbieden bij de post van de aangetekende brief waarmee de beslissing aan de ambtenaar wordt meegedeeld
  • duur: ten hoogste zes maanden, uitgezonderd in geval van:
   • strafrechtelijk onderzoek: max. voor de duur van het onderzoek
   • strafrechtelijke vervolging : max. voor de duur van de vervolging
  • einde:
   • overheid neemt beslissing over opheffing/behoud van schorsing in het belang van de dienst als zij in kennis wordt gesteld van strafrechtelijke uitspraak, de minnelijke schikking of seponering
   • van rechtswege beëindiging bij de definitieve tuchtrechtelijke uitspraak over dezelfde feiten als waarvoor hij geschorst werd, uitgezonderd bij afzetting of ontslag van ambtswege
   • beslissingen over inhouding van salaris, ontzegging van aanspraken op verhoging in salaris en salarisschaal: worden ongedaan gemaakt in geval betrokkene buiten vervolging wordt gesteld, seponering van zijn dossier, een strafrechtelijke of tuchtrechtelijke vrijspraak die kracht van gewijsde heeft gekregen

  4. Beroep bij de raad van beroep, eerste kamer

   • na 15 kalenderdagen sedert de dag dat de schorsing in het belang van de dienst uitwerking heeft gekregen
   • van zodra minstens 3 maanden verstreken zijn sedert het vorige ongunstige advies van de raad van beroep of de vorige beslissing tot handhaving van de schorsing in het belang van de dienst

  naar boven