chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vervolgstappen

  Op 1 december 2017 werd het implementatieplan van het witboek 'Open en wendbare overheid' als mededeling op de Vlaamse Regering geagendeerd.

  Het bestuursdecreet werd op 5 december 2018 unaniem goedgekeurd door het Vlaams Parlement en op 7 december 2018 bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering. Het bestuursdecreet is in werking getreden op 1 januari 2019.

  Een globaal uitvoeringsrapport witboek 'Open en wendbare overheid' werd als mededeling aan de Vlaamse Regering geagendeerd op 22 februari 2019.

  Het is belangrijk dat alle projecten hun doelstellingen realiseren tegen medio 2019. Vanuit het Departement Kanselarij en Bestuur wordt dit opgevolgd.

  Een belangrijke horde die nog moet worden genomen betreft de vernieuwde omzendbrief beleid en regelgeving. Deze omzendbrief kan pas geagendeerd worden op de Vlaamse Regering na de goedkeuring van de Vlaamse codex Overheidsfinanciën en de aanpassing van het Reglement van het Vlaams Parlement.

  Het witboek open en wendbare overheid en alle realisaties die hieraan verbonden zijn, tonen aan dat een entiteits-, beleidsdomein-, bestuursniveau-overschrijdende en geïntegreerde benadering nodig is, ook in de toekomst. Een open en wendbare overheid stopt immers niet aan de grenzen van een entiteit, beleidsdomein of een overheid.

  Een open en wendbare overheid is tot slot nooit af. Daarom zal een dergelijke oefening ook in de volgende regeerperiode nodig zijn. We kunnen ons hierbij laten inspireren door de tweejaarlijkse actieplannen ‘open overheid’ (http://www.open-overheid.nl/) in Nederland waar alle bestuursniveaus heel concrete projecten realiseren.

  Daarnaast kan het nuttig zijn om het lidmaatschap van het Open Government Partnership (OGP) (http://www.opengovpartnership.org/) te onderzoeken. Leden (landen, regio’s zoals Baskenland en Schotland, en steden) binnen het OGP ontsluiten op transparante wijze hun engagementen m.b.t. open overheid. Zo kan Vlaanderen zich op de kaart zetten m.b.t. deze thematiek en zich spiegelen aan andere landen en regio’s.