chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Aan de slag

  Klassieke DataPublicatie-dienstverlening

  Productontwikkeling

  Wens je een productontwikkeling op te starten via de DataPublicatie-dienstverlening?

  De databeheerder en Informatie Vlaanderen nemen tijdens één of meerdere overlegmomenten over verschillende aspecten beslissingen. We zetten de belangrijkste ervan op een rij en waar mogelijk ook de bijbehorende opties.

  Welke informatie/data?

  De productontwikkeling start met een informatieanalyse. We analyseren over welke informatie het gaat. We bekijken ook welke data voor de gebruiker belangrijk zijn en moeten opgenomen worden in het product. We definiëren de inhoud van de dataset, evenals het doel van aanmaak en gebruik.

  We maken afspraken over het beheer, de historiek, de levensloop van objecten, het datamodel en eventueel regelgevingen en standaarden die gerespecteerd moeten worden (binnen Vlaanderen, België, Europa (INSPIRE)…).

  Welke ontsluitingsvormen?

  Standaard biedt Informatie Vlaanderen volgende ontsluitingsvormen aan:

  • Standaard downloadbestand
  • Gepersonaliseerd downloadbestand
  • WMS-webdienst
  • WFS-webdienst

  Welke ontsluitingskanalen?

  • Geopunt-catalogus (datasets/services/applicaties)
  • Geopunt-kaart
  • Downloadtoepassing
  • URL voor file-download
  • Synchrone raadpleegdiensten (WMS)
  • Synchrone raadpleegdiensten (WFS)

  Toegang en gebruik?

  Toevoegen aan de GDI?

  Voor het toevoegen aan de GDI en het vaststellen van de regeling voor hergebruik van je data volstaat het de naam van de dataset en een URL van de metadata als algemene informatieplicht door te geven aan de werkgroep Datamanagement. Aanvragen kunnen ingediend worden via informatie.vlaanderen@vlaanderen.be

  Metadata?

  Een product is een combinatie van data en metadata. Metadata zijn een soort ‘bijsluiter’ bij de productdata. Het is heel belangrijk dat data en metadata synchroon en consistent zijn.

  Als beheerder van data die worden verspreid door Informatie Vlaanderen, zorg je voor correct ingevulde metadata in het Informatie Vlaanderen-metadatacenter

  Meer informatie over metadata vind je op de metadata-pagina op Geopunt.

  Geregeld organiseren we opleidingen. Raadpleeg hiervoor onze opleidingskalender.

  Samenwerkingsovereenkomst?

  We stellen een overeenkomst op waarbij een duurzame samenwerking beoogd wordt tussen Informatie Vlaanderen en de databeheerder. Alle afspraken die nodig zijn voor een distributie op lange termijn leggen we hierin vast, bijvoorbeeld overdrachtspecificaties, productspecificaties, distributiekanalen, ...

  Procesrun

  Na de productontwikkeling is de lopende band opgezet en kunnen nieuwe versies van de data op een vlotte manier verwerkt en gepubliceerd worden.

  Leveren van een nieuwe versie van de data

  Wanneer er een nieuwe versie van de data beschikbaar is, lever je de data en de bijbehorende metadata volgens de afgesproken overdrachtspecificaties aan Informatie Vlaanderen.

  Controles

  Tijdens het proces van het verwerken van ontvangen data naar productdata, kunnen een aantal gestandaardiseerde controles uitgevoerd worden. Je wordt van de resultaten van deze controles op de hoogte gebracht via een controlerapport.

  In dit document vind je alle informatie die we in het controlerapport opnemen.

  Download hier de  handleiding Datacontroles .

  Deze informatie over de productontwikkeling en de procesrun vind je ook terug in deze presentaties:

  POI-dienstverlening

  Productontwikkeling

  Wens je een productontwikkeling op te starten via de POI-dienstverlening?

  De databeheerder en Informatie Vlaanderen nemen tijdens één of meerdere overlegmomenten over verschillende aspecten beslissingen.. We zetten de belangrijkste ervan op een rij en waar mogelijk ook de bijbehorende opties.

  Welke informatie/data?

  De productontwikkeling start met een informatieanalyse. We analyseren over welke informatie het gaat. We bekijken ook welke data voor de gebruiker belangrijk zijn en moeten opgenomen worden in het product. We definiëren de inhoud van de dataset, evenals het doel van aanmaak en gebruik.

  We maken afspraken over het beheer, de historiek, de levensloop van objecten, het datamodel en eventueel regelgevingen en standaarden die gerespecteerd moeten worden (binnen Vlaanderen, België, Europa (INSPIRE)…).

  Welke ontsluitingsvormen?

  Standaard biedt Informatie Vlaanderen volgende ontsluitingsvormen aan:

  • POI-webdienst

  Welke ontsluitingskanalen?

  • Geopunt-catalogus (datasets/services/applicaties)
  • Geopunt-kaart

  Toegang en gebruik?

  Toevoegen aan de GDI?

  Voor het toevoegen aan de GDI en het vaststellen van de regeling voor hergebruik van je data volstaat het de naam van de dataset en een URL van de metadata als algemene informatieplicht door te geven aan de werkgroep Datamanagement. Aanvragen kunnen ingediend worden via informatie.vlaanderen@vlaanderen.be.

  Metadata?

  Een product is een combinatie van data en metadata. Metadata zijn een soort ‘bijsluiter’ bij de productdata. Het is heel belangrijk dat data en metadata synchroon en consistent zijn.

  Als beheerder van data die worden verspreid door Informatie Vlaanderen, zorg je voor correct ingevulde metadata in het Informatie Vlaanderen metadatacenter.

  Meer informatie over metadata vind je op de metadata pagina op Geopunt.

  Geregeld organiseren we opleidingen. Raadpleeg hiervoor onze opleidingskalender.

  Samenwerkingsovereenkomst?

  We stellen een overeenkomst op waarbij een duurzame samenwerking beoogd wordt tussen Informatie Vlaanderen en de databeheerder. Alle afspraken die nodig zijn voor een distributie op lange termijn leggen we hierin vast, bijvoorbeeld overdrachtspecificaties, productspecificaties, distributiekanalen, ...

  Procesrun

  Na de productontwikkeling is de lopende band opgezet en kunnen nieuwe versies van de data op een automatische manier verwerkt en gepubliceerd worden.

  Leveren van een nieuwe versie van de data

  POI-datasets en hun bijhorende metadata worden automatisch geüpdatet volgens een afgesproken frequentie. Informatie Vlaanderen haalt automatisch een nieuwe versie van de data op bij de dataleverancier. Je stelt hiertoe de data beschikbaar via rechtstreekse HTTP- of FTP-download volgens de afgesproken overdrachtspecificaties.

  Controles

  Tijdens het proces van het verwerken van ontvangen data naar productdata, worden een aantal gestandaardiseerde controles uitgevoerd. De controles hebben vooral tot doel te vermijden dat corrupte datasets verwerkt worden tot POI-product.

  We bregen je op de hoogte van de resultaten van de controles op de adressen via een controlerapport.

  Een kort overzicht van het POI-traject vind je ook terug in deze presentatie:

  INSPIRE-dienstverlening

  Productontwikkeling

  Wens je een productontwikkeling op te starten via de DataPublicatie-dienstverlening?

  De databeheerder en Informatie Vlaanderen nemen tijdens één of meerdere overlegmomenten over verschillende aspecten beslissingen. We zetten de belangrijkste ervan op een rij en waar mogelijk ook de bijbehorende opties.

  Welke informatie/data?

  De productontwikkeling start met een informatieanalyse. We analyseren over welke informatie het gaat. We bekijken ook welke data voor het INSPIRE-model belangrijk zijn en moeten opgenomen worden in het product. We definiëren de inhoud van de dataset, evenals het doel van aanmaak en gebruik.

  We maken afspraken over het beheer, de historiek, de levensloop van objecten, het datamodel en eventueel regelgevingen en standaarden die gerespecteerd moeten worden.

  Welke ontsluitingsvormen?

  Standaard biedt Informatie Vlaanderen volgende ontsluitingsvormen aan voor INSPIRE-producten:

  • WMS-webdienst
  • WFS-webdienst

  Welke ontsluitingskanalen?

  • Geopunt-catalogus (datasets/services/applicaties)
  • Geopunt-kaart
  • Synchrone raadpleegdiensten (WMS)
  • Synchrone downloaddiensten (WFS)

  Toegang en gebruik?

  Toevoegen aan de GDI?

  Voor het toevoegen aan de GDI en het vaststellen van de regeling voor hergebruik van je data volstaat het de naam van de dataset en een URL van de metadata als algemene informatieplicht door te geven aan de werkgroep Datamanagement. Aanvragen kunnen ingediend worden via informatie.vlaanderen@vlaanderen.be.

  Metadata?

  Een product is een combinatie van data en metadata. Metadata zijn een soort ‘bijsluiter’ bij de productdata. Het is heel belangrijk dat data en metadata synchroon en consistent zijn.

  Als beheerder van data die worden verspreid door Informatie Vlaanderen, zorg je voor correct ingevulde metadata in het Informatie Vlaanderen-metadatacenter

  Meer informatie over metadata vind je op de metadata-pagina op Geopunt.

  Geregeld organiseren we opleidingen. Raadpleeg hiervoor onze opleidingskalender.

  Samenwerkingsovereenkomst?

  We stellen een overeenkomst op waarbij een duurzame samenwerking beoogd wordt tussen Informatie Vlaanderen en de databeheerder. Alle afspraken die nodig zijn voor een distributie op lange termijn leggen we hierin vast, bijvoorbeeld overdrachtspecificaties, productspecificaties, distributiekanalen, ...

  Procesrun

  Na de productontwikkeling is de lopende band opgezet en kunnen nieuwe versies van de data op een vlotte manier verwerkt en gepubliceerd worden.

  Leveren van een nieuwe versie van de data

  Wanneer er een nieuwe versie van de data beschikbaar is, lever je de data en de bijbehorende metadata volgens de afgesproken overdrachtspecificaties aan Informatie Vlaanderen.

  Deze informatie over de productontwikkeling en de procesrun vind je ook terug in onderstaande presentaties: