chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Visbokaal / Fishbowl

  Wat is het?

  Een kleine groep van deelnemers vormen een panel waarrond de andere deelnemers zitten. Het panel vormt een figuurlijke 'visbokaal', waar de andere deelnemers in-eerste-instantie enkel naar kijken, zonder tussen te komen. “Buitenstaander” kunnen in de visbokaal stappen (deelnemer die in de visbokaal zat, stapt er dan uit) en op die manier hun visie toevoegen aan de discussie.

  naar boven

  Wanneer gebruiken?

  Deze methode is geschikt om:

  • discussie open te trekken
  • langere presentaties te vermijden
  • participatie te bevorderen
  • meer mensen aan het woord dan de “usual suspects” of de specialisten te laten
  • controversiële onderwerpen, standpunten aan bod brengen

  Deze methode is een alternatief voor debatten of panelgesprekken.

  naar boven

  Hoe werkt het?

  1. Plaats zes stoelen in een kring
  2. Alle andere stoelen zet u in steeds grotere kringen eromheen
  3. Eén van de zes stoelen in de viskom is altijd leeg.
  4. Om iets te kunnen zeggen moet u in de viskom op een stoel zitten.
  5. Zodra iemand op de lege stoel gaat zitten, moet iemand anders uit de vissenkom vertrekken. Dit is meestal degene die zijn of haar zegje al gedaan heeft.
  6. Er mag enkel gesproken worden wanneer een deelnemer de “spreekstok” vastheeft.  
  7. De verschillende perspectieven worden nadien in kleine discussiegroepen (8 à 10 personen) mee in de diepte geanalyseerd. Hierbij neemt elke groep één specifiek standpunt in waarover men een rapport samenstelt met de belangrijkste pro's en contra's.
  8. Tenslotte wordt het onderwerp in haar geheel besproken en tracht men tot conclusies en aanbevelingen te komen.

  https://www.youtube.com/watch?v=4QMg_xCmBgs

  naar boven

  Varianten

  • De eerste deelnemer stelt een vraag, een tweede deelnemer antwoordt en stelt op zijn beurt een vraag aan de volgende deelnemer…
  • Eén vertegenwoordiger per standpunt komt in de viskom.
  • Homogeen: deelnemers met een gelijkaardige visie komen in de viskom. Pas in tweede instantie worden er deelnemers met andere visies geïntroduceerd. Deze variant is een goede start voor een sessie maar kan ook verdieping met zich meebrengen.
  • Viskomgevecht: discussie met twee deelnemers (1 pro en 1 contra visie) met telkens één argument per ronde. 
  • Samoan-cirkel: deelnemers komen in de viskom terecht door de schouder aan te tikken van iemand dat in de discussie (middelste)cirkel zit. De deelnemer die aangetikt wordt, verhuist naar de toeschouwers (buitenste) cirkel.
  • U kan ervoor kiezen een kern te behouden en slechts enkele stoelen te wisselen

  naar boven

  Aandachtspunten bij gebruik

  • Deze werkvorm is meestal een (onder)deel van groter, participatief proces.
  • Geef deze werkvorm liefst met een facilitator én verslaggever (op flap).
  • Voorzie een microfoon indien nodig.
  • Zorg voor genoeg ruimte tussen de 2 cirkels om de toegang tot de viskom te vergemakkelijken.
  • Een timer of klok kan handig zijn om de tijd van tussenkomsten te beperken.
  • Start met een provocatieve vraag/standpunt en laat mensen uit de viskom reageren.
  • Zorg dat er vlot gewisseld wordt, het wisselen houdt iedereen betrokken! Dit kan door:
   • op bepaalde tijdstippen plaatsen te wisselen
   • de Samoan-cirkel: deelnemers komen in de viskom terecht door de schouder aan te tikken van iemand dat in de discussie (middelste)cirkel zit. De deelnemer die aangetikt wordt, verhuist naar de toeschouwers (buitenste) cirkel.

  naar boven

  Praktisch

  • Groepsgrootte: niet van belang
  • Kostprijs: geen
  • Materiaal: ruim lokaal, grote vellen papier, micro
  • Duurtijd: ongeveer 1u30

  naar boven

  Terug naar toolbox werkvormen