chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Visie op mobiliteit

  Talent flexibel inzetten

  Mobiliteit wint steeds meer aan belang bij de Vlaamse overheid. Uit een eerdere Personeelspeiling bleek dat 35% van de personeelsleden binnen de 5 jaar graag wil veranderen van job. Ook in het kader van besparingen en de kerntakenplannen wordt interne mobiliteit steeds belangrijker.

  Om je loopbaan als personeelslid in handen te nemen, beschikt de Vlaamse overheid over een ruim aanbod aan instrumenten en dienstverlening. Ook voor HR-professionals en leidinggevenden is er een aanbod rond personeelsinzet en -mobiliteit.

  De Vlaamse overheid wil als organisatie werk maken van een positief verhaal rond mobiliteit en samen een dienstverlening en visie daarrond uitbouwen. Een verhaal waarbij medewerkers hun loopbaan in handen nemen en zelf ook op zoek gaan naar nieuwe tijdelijke of permanente uitdagingen, dit gesteund door hun leidinggevenden.

  Visie mobiliteit

  Om mobiliteit binnen de Vlaamse overheid te stimuleren, werd op 9 juli 2015 een herwerkte visienota voorgelegd aan het Voorzitterscollege (de nota bouwt verder op de visienota van 12 juli 2012).

  De uitwerking van de visie gebeurt door middel van subprojecten van het project mobiliteit, waarbij Stephanie De Wulf, directeur Dienst Rekrutering en Selectie (Agentschap Overheidspersoneel) het projectleiderschap opneemt. De leden van de projectgroep mobiliteit zijn vertegenwoordigers van de diverse beleidsdomeinen en werden aangesteld door het Voorzitterscollege.

  Definitie mobiliteit

  Iets anders of ergens anders

  • Iets anders: om het even welke vorm van functiewijziging kan beschouwd worden als mobiliteit. Dat betekent dat ook job verruiming, job crafting (bottom-up) of job sculpting (top-down) mee in de scope opgenomen worden. 
  • Ergens anders: kan betekenen, in een andere organisatie, publiek of privaat, een andere overheid, maar evengoed binnen dezelfde organisatie maar op een ‘fysiek andere locatie’. 
  • Permanent, maar ook tijdelijk: alle vormen van tijdelijke mobiliteit zijn belangrijk. Medewerkers krijgen de kans om zichzelf te ontwikkelen, organisaties om het ontbrekende puzzelstuk in te vullen. Projectwerking en netwerking worden meer en meer toonaangevend en tijdelijke mobiliteit is een uitstekende motor voor beiden. Het 70-20-10 model* kan daarbij als inspiratie dienen voor entiteiten die de ontwikkeling van het individu en de organisatie willen stimuleren door middel van tijdelijke mobiliteit. Er moet worden onderzocht hoe (en voor welke personeelscategorieën) dit model zinvol kan worden toegepast. 
  • Horizontale, verticale (opwaarts en neerwaarts) en diagonale loopbaantransities: het huidige loopbaanbeleid van de Vlaamse overheid is sterk gefocust op verticale (in opwaartse zin) loopbaantransities.

  * 70-20-10-regel, waarbij 70% van de tijd wordt besteed aan kerntaken, 20% aan gerelateerde taken en 10% aan innovatieve activiteiten (engelstalige wikipedia)